Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Startup Competition

LaLiga จับมือ Microsoft ประกาศหา Tech Startup ทั่วโลกมา Disrupt วงการฟุตบอล

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กีฬาฟุตบอลเองก็เริ่มนำนวัตกรรมที่น่าสนใจมาใช้ ทั้ง Goal-Line รวมถึง Video Assistant Referee ที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ทำให้เสน่ห์ของกีฬาฟุตบอลลดน้อยถอยลงไปแม้แ...