Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN STEM

Deep Drive Talk : ปลดล็อกประเทศไทยด้วย STEM สายอาชีพแห่งอนาคต ทำไมถึงสำคัญและจะสร้างได้อย่างไร?

ชวนพบกับ Live Series พิเศษ Deep Drive Talk รายการที่เราจะมาเจาะทุกมิติของ Deep Tech ที่ทำให้คุณเข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย พูดคุยกับ ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์...