Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Sustain

เมื่อ Fashion กำลังทำร้ายโลก #WEARวนไป เลยต้องมา

เมื่อ Fast Fashion สุดปังกำลังปั่นป่วนโลก ธุรกิจที่ตอบโจทย์และต้องการสร้างแรงบันดาลใจแบบ #WEARวนไป จึงเกิดขึ้น...

สาธารณรัฐแอฟริกากลางวางแผน Tokenize ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อดึงดูดนักลงทุน

สาธารณรัฐแอฟริกากลางประเทศที่สองในโลกที่ให้การใช้ Bitcoin (BTC) เป็นเงินที่ถูกกฎหมาย เตรียมนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ โดยการเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จริงไปเป็นโทเค็นในโลกเสมื...