LATEST IN Terminate

Twitter เตรียมปิด Vine Startup ที่ซื้อกิจการมาได้ 4 ปี เพราะสู้ Instagram และ Snapchat ไม่ไหว

ช่วงนี้ข่าว Twitter เรียกว่ามาแทบไม่ขาดสาย แต่ครั้งนี้เป็นเรื่องการปิดบริการที่ Twitter ได้ซื้อเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาบริษัทเมื่อ 4 ปีก่อน นั่นคือ Vine โดยในขณะนั้นมีรายงานว่าซื้อมา...

JOB