Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Thailand E-Sports Arena

เปิดตัว Thailand E-Sports Arena หวังลบภาพ "เด็กติดเกม" เปลี่ยนเป็น "โอกาสของชาติ"

Infofed บริษัทด้านการพัฒนานวัตกรรมด้าน VR และ AR เปิดตัว Thailand E-Sports Arena สนามประลองกีฬาอีสปอร์ตทุกรูปแบบครบวงจร แห่งแรกในประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร ด้วยเงินลงท...