Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN The Boring Company

วิศวกรจาก Tesla และ The Boring Company จะเดินทางถึงไทยพรุ่งนี้

ก่อนหน้านี้ CEO ของ SpaceX, The Boring Company และ Tesla อย่าง Elon Musk ทวีตผ่าน Twitter โดยระบุว่ายินดีช่วยภารกิจนำ 13 ฟุตบอลเยาวชน (12 นักฟุตบอลเยาวชน และ 1 โค้ช) ทีม "หมูป่าอะค...

JOB