Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Ticketbox

Tiki เว็บ E-Commerce ชั้นนำของเวียดนามซื้อกิจการ Ticketbox

Tiki ผู้ให้บริการ E-Commerce Marketplace รายใหญ่ของเวียดนาม ประกาศเข้าซื้อ (Acquire) กิจการ Ticketbox Startup ขายตั๋วชั้นนำ ทั้งนี้ รูปแบบธุรกิจของ Ticketbox จะช่วยเสริมแกร่งให้ Ti...