LATEST IN Time Warners

ไฟเขียว! ศาลอนุญาตให้ AT&T เข้าซื้อกิจการของ Time Warner ได้แล้ว

ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ในสหรัฐฯ อย่าง AT&T กลับมาดำเนินการซื้อกิจการสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง Time Warners (ที่มี HBO, CNN, Warner Bros) ด้วยเงิน 85.4 พันล้านเห...

JOB