LATEST IN Titan

Apple ปลดพนักงานจำนวน 200 คนจากโปรเจค Titan autonomous car

Apple มีโครงการชื่อ Titan ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อสร้าง autonomous car โดยล่าสุด Apple ได้ทำการย้ายพนักงานจำนวน 200 คนจากแผนกนี้ไปสู่แผนกอื่นๆ......

JOB