Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Toby Xu

Alibaba ปรับโครงสร้างธุรกิจ แยกเป็นทีมจีน และทีมต่างประเทศ พร้อมตั้ง Toby Xu ขึ้นแท่น CFO คนใหม่

เมื่อวันจันทร์ (6 ธันวาคม 2564) ที่ผ่านมาบริษัท e-Commerce ยักษ์ใหญ่จากจีนอย่าง Alibaba ได้ประกาศว่าจะมีการแต่งตั้ง CFO คนใหม่ พร้อมปรับโครงสร้างธุรกิจ ท่ามกลางกฎกำกับดูแลเพื่อคว...