Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN toilet paper

อยากได้กระดาษทิชชู่หรอจ้ะ? สแกนใบหน้าของคุณก่อนสิ

อยากได้ทิชชู่ในห้องน้ำสาธารณะหรอ? ถ้าหากว่าคุณกำลังอยู่ที่วัด หอสักการะฟ้า (Temple of Heaven) ที่กรุงปักกิ่ง บอกก่อนเลยว่าคุณจำเป็นต้อง "สแกนใบหน้าของคุณก่อน"......