Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Toutiao

4 จตุรอาชาแห่ง Southeast Asia : ทำไมทวีปแห่งนี้จึงกลายเป็นสมรภูมิรบของเหล่าธุรกิจอินเทอร์เน็ตจีน

ในสัมมนาครั้งล่าสุด DLD15 ของ Scott Galloway ศาสตราจารย์จาก NYU และนักธุรกิจชื่อดัง ได้กล่าวถึง ‘4 จตุรอาชา’ หรือ 4 ธุรกิจยักษ์ใหญ่ในโลกดิจิทัล อย่าง Amazon Apple Facebook และ Goog...