Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN TRCLOUD

มารู้จักกับ 15 ทีม ฟินเทคจากโครงการ Krungsri RISE

Krungsri RISE (กรุงศรี ไรส์) โครงการบ่มเพาะฟินเทคสตาร์ทอัพ ได้จัดงาน Demo Day แสดงผลงานของสตาร์ทอัพในโครงการทั้ง 15 ทีม เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา มาทำความรู้จักกับพวกเขาก...