Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Trend cyber security 2022

vmware เผย 7 เทรนด์ Cyber Security ปี 2022 ที่องค์กรและผู้บริโภคไม่ควรละเลย

vmware คาดการณ์ว่าภายในปี 2568 อาชญากรรมทางไซเบอร์จะทำให้ทั่วโลกสูญเงินราว 10.5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี พร้อมรวบรวม 7 มุมมองผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้าน Security รวมถึงแนวโน้มการโจมตี...