LATEST IN Universal Services Funds – USF

Huawei ร้องศาลคัดค้านคำสั่ง FCC ว่าด้วยการใช้งบประมาณกลางของรัฐบาล ชี้ตัดสินโดยพลการ

คำร้อง ณ ศาลอุทธรณ์ภาคห้าแห่งสหรัฐอเมริกา ระบุว่าหัวเว่ยร้องขอศาลให้ระงับคำสั่งอันไม่ชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการกลางฯ เนื่องจากทางคณะกรรมการกลางฯ ไม่ให้โอกาส Huawei...

JOB