LATEST IN Video Podcasts

Spotify ออกฟีเจอร์ใหม่ สามารถอัปโหลด-รับชม Podcast ในรูปแบบวิดีโอได้แล้ว

ผู้ใช้งาน Spotify สามารถอัปโหลด Video Podcasts ได้แล้ววันนี้ โดยสามารถรับชมได้ทั้งผู้ใช้งานแบบฟรีและผู้ใช้งานแบบพรีเมี่ยม ซึ่งทาง Spotify ได้เผยในวันนี้ว่าผู้ใช้งานสามารถที่จะรับฟั...

JOB