Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Virtual Workplace

Bill Gates ทำนาย อีก 2-3 ปีข้างหน้า Metaverse จะกลายเป็นห้องประชุมหลักของการทำงาน

Bill Gates อดีตผู้บริหารของ Microsoft ที่ล่าสุดได้โพสต์บนบล็อกส่วนตัว ในประเด็นต่าง ๆ ก่อนจะจบสิ้นปี 2021 และหนึ่งในประเด็นที่ Bill Gates ได้กล่าวถึงคือ อนาคตของการทำงานที่จะเปลี่ย...