Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery ระงับดีลรวมกิจการ กับ Paramount Global เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ล่าสุดทาง Warner Bros. Discovery บริษัทสื่อรายใหญ่อันดับสองของสหรัฐ เพิ่งตัดสินใจระงับการเจรจาควบรวมกิจการกับ Paramount Global...