Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN WeChat OA

Tencent ประเทศไทย เปิดตัว WeChat Official Account หวังเป็นอีกช่องทางรุกตลาดจีน

บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว “WeChat Official Account” เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจที่ต้องการเจาะเข้าตลาดจีนและตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาปร...