Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN WeChat Official Account

Tencent ประเทศไทย เปิดตัว WeChat Official Account หวังเป็นอีกช่องทางรุกตลาดจีน

บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว “WeChat Official Account” เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจที่ต้องการเจาะเข้าตลาดจีนและตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาปร...

JOB