Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Women asia

คุณจรีพร-มาดามแป้ง-เจ๊ไฝ-คุณรื่นวดี 4 หญิงแกร่งไทยติดโผ 50 สตรีผู้ทรงอิทธิพลแห่งภูมิภาคเอเชีย ของ Forbes

คุณจรีพร-มาดามแป้ง-เจ๊ไฝ-คุณรื่นวดี 4 หญิงแกร่งไทยติดโผ 50 สุดยอดหญิงแกร่งจากการจัดอันดับของ Forbes แห่งทำเนียบ “50 Over 50: Asia 2022” โดยถือเป็นหญิงแกร่งที่ลุกขึ้นต่อกรกับความท้า...