Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN WorkWithData

เจาะลึก ‘อาชีพสาย DATA’ จบอะไรมา? ต้องมีทักษะแบบไหน? กับคุณกระทิง พูนพล แห่ง KBTG

'อาชีพสาย Data' ที่เราต่างรู้ดีว่ากำลังเป็นที่ต้องการในตลาดอย่างสูง แต่สิ่งที่เป็นคำถามในใจของใครหลายคนคือคนทำงานสาย Data ต้องจบอะไรมา? ต้องมีทักษะแบบไหน? มาฟังคำตอบจากคุณกระทิง เร...