Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN WorldFirst

Ant Financial บริษัทลูก Alibaba ปิดดีลเข้าซื้อ Worldfirst ผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์จาก UK

บริษัท Ant Financial ได้เปิดตัว Alipay ในยุโรปไปเมื่อปี 2016 อีกทั้งได้ประกาศว่าจะทำการขยายแพลตฟอร์มชำระเงินออนไลน์นี้ใน 20 ประเทศทั่วยุโรป ภายในปี 2018......