Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Xpress Loan

ขอกู้เงินด่วนผ่าน Lazada x KBank เชื่อมต่อ App to App ไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติไว 1 นาทีรับเงิน

ผู้ค้าออนไลน์ Lazada ที่ขายมานานกว่า 6 เดือน สามารถกดขอสินเชื่อผ่านแอป Lazada Seller Center โดยระบบจะทำการตรวจสอบประวัติ วิเคราะห์พฤติกรรม และอนุมัติผลทันที ไม่ต้องใช้หลักประกัน หร...