Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Xpresso

TV Direct รุกธุรกิจขนส่งด่วน เปิดตัวแบรนด์ Xpresso บริการรับพัสดุถึงหน้าบ้าน เพียงแค่เรียกผ่านแอปฯ

TV Direct รุกธุรกิจขนส่งด่วน เปิดตัวแบรนด์ Xpresso โมบายแอปพลิเคชันและจุดบริการ 58 สาขาทั่วประเทศ ส่งบริการรับพัสดุถึงหน้าบ้านและส่งถึงปลายทาง (Door to Door)...