Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN y2k

Y2K เป็นมากกว่าแฟชั่น แต่คือเทคโนโลยีที่ชวนปวดหัว

‘Y2K bug’ ในช่วงยุคที่อินเทอร์เน็ตเฟื่องฟู ที่ผู้คนกำลังสงสัยว่าระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลจากปี 1999 ไปสู่ปี 2000 ได้อย่างไร แล้ว Y2K bug ส่งผลอะไรบ้างในช่วงปีนั้น มาทำความรู้จักเจ้...