ChocoCRM จับมือ Microsoft ยกระดับความปลอดภัย เสริมสร้างความเสถียร พัฒนาธุรกิจในยุค 5.0 | Techsauce

ChocoCRM จับมือ Microsoft ยกระดับความปลอดภัย เสริมสร้างความเสถียร พัฒนาธุรกิจในยุค 5.0

ต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวและหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการเข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น แต่เมื่อไม่ได้เจอหน้าลูกค้าเป็นตัวเป็นตน เราจะทำอย่างไรที่จะยังมัดใจให้ลูกค้าเลือกใช้สินค้าหรือบริการของเรา ปัจจุบันจึงได้เกิดแพลตฟอร์มและระบบต่าง ๆ มากมายที่ช่วยธุรกิจในวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำเสนอสินค้าบริการได้อย่างตรงใจ และการสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าในอนาคต อย่างเช่น ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า CDP (Customer Data Platform) รวบรวมข้อมูลลูกค้าจากทุกช่องทาง วิเคราะห์พฤติกรรม และสื่อสารหาลูกค้าในระดับบุคคล (Personalization) ออกแบบให้รองรับการทำงานของธุรกิจมากขึ้นกว่าในอดีต

หนึ่งในแบรนด์คนไทยที่มุ่งมั่นให้บริการเพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันอย่าง ChocoCRM บริษัท MarTech Startup ของไทย เจ้าของ Digital CRM Platform ที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจระดับ SMEs ตลอดจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่หรือระดับองค์กรให้สามารถออกแบบประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

ปัจจุบัน ChocoCRM มีบริการที่ครบวงจร รองรับทุก Touch Point ในการติดต่อกับลูกค้า ตั้งแต่ก้าวแรกที่รู้จักกับแบรนด์ เก็บข้อมูลทุกช่องทาง เพื่อมาวิเคราะห์ จัดกลุ่มลูกค้าไปจนถึงการสื่อสารหาลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ สามารถทำได้ผ่านระบบ CDP ที่พัฒนาโดยทีม ChocoCRM ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ โดยแบ่งระบบการทำงานง่าย ๆ 3 ส่วน คือ

  • การเก็บข้อมูลลูกค้า Collect Data: เป็นการเก็บข้อมูลลูกค้าทุกจุดที่มีส่วนร่วมกับแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้าน, ออนไลน์, ในงานอีเว้นท์, ผ่าน E-Commerce เป็นต้น ซึ่งระบบ CDP ของ ChocoCRM รองรับการเชื่อมต่อ API หลากหลายรูปแบบ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ผ่าน Customer Data Platform หรือ CDP: ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักการตลาดโดยเฉพาะ ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภคจากหลากหลายช่องทาง จัดกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายมิติ เพื่อให้ธุรกิจได้ออกแบบการทำการตลาดที่ตรงจุด

  • การสื่อสารกับลูกค้า Communication: เมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้แล้ว ย่อมต้องสื่อสารกลับไปให้ลูกค้าให้ตรงใจ และตรงเวลา ซึ่งระบบ CDP ของ ChocoCRM สามารถสื่อสารกลับไปหาลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่ง SMS หรือ E-Direct Marketing และยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถวาง Customer Journey ด้วย Marketing Automation สร้าง Marketing Campaign เพียงครั้งเดียว สามารถใช้งานได้ระยะยาว 

ล่าสุด เพื่อพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ChocoCRM ได้ประกาศร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Microsoft บริษัทเทคฯ ยักษ์ใหญ่ระดับโลก ในการยกระดับบริการของ ChocoCRM บน Microsoft Azure เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรในยุคที่ข้อมูล (Data) เติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด และช่วยสนับสนุน SMEs ไทยไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ให้ทำธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Microsoft Azure จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพของระบบการใช้งาน CRM ให้ทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังมีระบบการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลด้วยมาตรฐานชั้นนำระดับโลก

Customer Data Platform (CDP): ตัวช่วยที่รู้ใจลูกค้า คำตอบของธุรกิจยุคใหม่ 

CDP หรือ Customer Data Platform คือ บริการสำหรับเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าในยุคใหม่ที่ทุกคนหันมาใช้งานโลกออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจหรือนักการตลาดได้ทำความเข้าใจภาพรวมของธุรกิจ และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำการตลาดที่ตรงจุดกับลูกค้าแต่ละคนมากขึ้น (Personalized Marketing) 

โดยบริการ CDP ของ ChocoCRM นั้น จะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจได้เห็น Customer Journey ของลูกค้าบนแต่ละแพลตฟอร์ม ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็น SMS, LINE, อีเมล, Facebook และ Instagram ทำให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนได้ โดยสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้แบบ Real-Time และเป็น MarTech Startup เจ้าแรก ๆ ในประเทศไทย ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ CDP และทำการพัฒนาระบบอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองการใช้งานของธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ยิ่งไปกว่านั้น บริการ CDP ของ ChocoCRM ยังมีฟีเจอร์พิเศษอีกหนึ่งอย่าง คือ Marketing Automation Builders หรือ MKA Builders ที่จะช่วยเปลี่ยนข้อมูลจากระบบ Manual สู่ระบบ Automation เพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์และใช้งานเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงบริการหลังการขาย ที่จะแสดงผลเป็นข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า ข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการ การกดถูกใจ (Like) และไม่ถูกใจ (Dislike) รวมไปถึงข้อมูลพฤติกรรมต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ทีมการตลาดไม่พลาดข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจความชอบลูกค้า วางแผนการตลาด และไม่ตกเทรนด์ความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ซึ่ง ChocoCRM กำลังจะก้าวเข้าสู่อีกขั้นของการให้บริการ CDP โดยได้พัฒนา Machine Learning ที่จะนำมาใช้ในระบบ CDP ของแบรนด์ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เชื่อมต่อลูกค้าได้แบบ 360 องศา ทั้งข้อมูลที่มาจาก Online Platform ต่าง ๆ หรือข้อมูล Offline จากหน้าร้าน จากการออกงาน Event ก็สามารถเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้ถึงระดับรายบุคคล (Personalization) ที่จะช่วยให้ผู้บริหารประกอบการ หรือนักการตลาดสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาทางเพิ่มยอดขาย วางเป้าหมายกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด และช่วยตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ChocoCRM x Microsoft เมื่อบริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจร่วมกับบริการคลาวด์ชั้นนำ

ต้องยอมรับว่า ในปัจจุบันนี้ Cloud เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของธุรกิจ โดย Cloud สามารถเข้ามาเป็นตัวช่วยตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล พัฒนาแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และรวมถึงพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิเคราะห์ผล เป็นเครื่องมือที่นับว่าขาดไม่ได้เลยในองค์กรสมัยใหม่

และหากพูดถึงระบบการประมวลผล Cloud หนึ่งในผู้ให้บริการที่เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจของไทย คือ Microsoft Azure แพลตฟอร์มผู้ให้บริการ Cloud ของ Microsoft ที่จะเข้ามาช่วยสร้างโซลูชันให้กับองค์กรทั้งเล็กและใหญ่ให้สามารถนำเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปต่อยอดใช้งานได้ ทั้งการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล และการเลือกนำข้อมูลไปใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา

เมื่อได้ Microsoft Azure เข้ามาร่วมกัน บริการของ ChocoCRM จึงได้พัฒนาการให้บริการได้อย่างก้าวกระโดด ตั้งแต่การเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่มีความเสถียรพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและมีความปลอดภัยสูง มี Azure Portal ที่ใช้งานง่าย ทำให้สามารถจัดการ Resource ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และหากเกิดปัญหาในระหว่างใช้งานจะมีทีมซัพพอร์ตพร้อมให้ความช่วยเหลือ จึงทำให้เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งระดับ SMEs และระดับองค์กรได้ 

โดยหนึ่งในบริการที่ ChocoCRM กำลังพัฒนาอยู่อย่าง CDP นั้น จะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งการทำงานที่มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น ความปลอดภัยของข้อมูลที่มั่นใจได้ และความพร้อมของระบบที่สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา รวมไปถึงความเสถียรที่จะช่วยให้งานหลังบ้านเป็นไปได้อย่างราบรื่น พร้อมตอบรับกับความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา

และสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์และบริการของ ChocoCRM สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ ที่นี่ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากทาง ChocoCRM

บทความนี้เป็น Advertorial


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

8 คอร์สเรียน AI ฟรี ตั้งแต่ปูพื้นฐาน จากโครงการ ‘AI Ready’ ของ Amazon

Amazon ได้ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ ‘AI Ready’ เพื่อมอบความรู้ผ่านหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมบุคลากร 2 ล้านค...

Responsive image

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บนหน้าจอทีวี...

Responsive image

‘ตัวพ่อ’ วงการเทค 2023 ผู้สร้างปรากฏการณ์ ดราม่า และโอกาส

ในปีนี้ Techsauce ได้รวม 3 ตัวพ่อแห่งวงการเทคโนโลยี 2023 ที่มีบทบาท อิทธิพล และสร้างดราม่า มากที่สุดแห่งปี !...