ChocoCRM จับมือ Microsoft ยกระดับความปลอดภัย เสริมสร้างความเสถียร พัฒนาธุรกิจในยุค 5.0 | Techsauce

ChocoCRM จับมือ Microsoft ยกระดับความปลอดภัย เสริมสร้างความเสถียร พัฒนาธุรกิจในยุค 5.0

ต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวและหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการเข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น แต่เมื่อไม่ได้เจอหน้าลูกค้าเป็นตัวเป็นตน เราจะทำอย่างไรที่จะยังมัดใจให้ลูกค้าเลือกใช้สินค้าหรือบริการของเรา ปัจจุบันจึงได้เกิดแพลตฟอร์มและระบบต่าง ๆ มากมายที่ช่วยธุรกิจในวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำเสนอสินค้าบริการได้อย่างตรงใจ และการสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าในอนาคต อย่างเช่น ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า CDP (Customer Data Platform) รวบรวมข้อมูลลูกค้าจากทุกช่องทาง วิเคราะห์พฤติกรรม และสื่อสารหาลูกค้าในระดับบุคคล (Personalization) ออกแบบให้รองรับการทำงานของธุรกิจมากขึ้นกว่าในอดีต

หนึ่งในแบรนด์คนไทยที่มุ่งมั่นให้บริการเพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันอย่าง ChocoCRM บริษัท MarTech Startup ของไทย เจ้าของ Digital CRM Platform ที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจระดับ SMEs ตลอดจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่หรือระดับองค์กรให้สามารถออกแบบประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

ปัจจุบัน ChocoCRM มีบริการที่ครบวงจร รองรับทุก Touch Point ในการติดต่อกับลูกค้า ตั้งแต่ก้าวแรกที่รู้จักกับแบรนด์ เก็บข้อมูลทุกช่องทาง เพื่อมาวิเคราะห์ จัดกลุ่มลูกค้าไปจนถึงการสื่อสารหาลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ สามารถทำได้ผ่านระบบ CDP ที่พัฒนาโดยทีม ChocoCRM ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ โดยแบ่งระบบการทำงานง่าย ๆ 3 ส่วน คือ

  • การเก็บข้อมูลลูกค้า Collect Data: เป็นการเก็บข้อมูลลูกค้าทุกจุดที่มีส่วนร่วมกับแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้าน, ออนไลน์, ในงานอีเว้นท์, ผ่าน E-Commerce เป็นต้น ซึ่งระบบ CDP ของ ChocoCRM รองรับการเชื่อมต่อ API หลากหลายรูปแบบ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ผ่าน Customer Data Platform หรือ CDP: ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักการตลาดโดยเฉพาะ ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภคจากหลากหลายช่องทาง จัดกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายมิติ เพื่อให้ธุรกิจได้ออกแบบการทำการตลาดที่ตรงจุด

  • การสื่อสารกับลูกค้า Communication: เมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้แล้ว ย่อมต้องสื่อสารกลับไปให้ลูกค้าให้ตรงใจ และตรงเวลา ซึ่งระบบ CDP ของ ChocoCRM สามารถสื่อสารกลับไปหาลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่ง SMS หรือ E-Direct Marketing และยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถวาง Customer Journey ด้วย Marketing Automation สร้าง Marketing Campaign เพียงครั้งเดียว สามารถใช้งานได้ระยะยาว 

ล่าสุด เพื่อพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ChocoCRM ได้ประกาศร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Microsoft บริษัทเทคฯ ยักษ์ใหญ่ระดับโลก ในการยกระดับบริการของ ChocoCRM บน Microsoft Azure เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรในยุคที่ข้อมูล (Data) เติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด และช่วยสนับสนุน SMEs ไทยไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ให้ทำธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Microsoft Azure จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพของระบบการใช้งาน CRM ให้ทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังมีระบบการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลด้วยมาตรฐานชั้นนำระดับโลก

Customer Data Platform (CDP): ตัวช่วยที่รู้ใจลูกค้า คำตอบของธุรกิจยุคใหม่ 

CDP หรือ Customer Data Platform คือ บริการสำหรับเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าในยุคใหม่ที่ทุกคนหันมาใช้งานโลกออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจหรือนักการตลาดได้ทำความเข้าใจภาพรวมของธุรกิจ และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำการตลาดที่ตรงจุดกับลูกค้าแต่ละคนมากขึ้น (Personalized Marketing) 

โดยบริการ CDP ของ ChocoCRM นั้น จะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจได้เห็น Customer Journey ของลูกค้าบนแต่ละแพลตฟอร์ม ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็น SMS, LINE, อีเมล, Facebook และ Instagram ทำให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนได้ โดยสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้แบบ Real-Time และเป็น MarTech Startup เจ้าแรก ๆ ในประเทศไทย ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ CDP และทำการพัฒนาระบบอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองการใช้งานของธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ยิ่งไปกว่านั้น บริการ CDP ของ ChocoCRM ยังมีฟีเจอร์พิเศษอีกหนึ่งอย่าง คือ Marketing Automation Builders หรือ MKA Builders ที่จะช่วยเปลี่ยนข้อมูลจากระบบ Manual สู่ระบบ Automation เพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์และใช้งานเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงบริการหลังการขาย ที่จะแสดงผลเป็นข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า ข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการ การกดถูกใจ (Like) และไม่ถูกใจ (Dislike) รวมไปถึงข้อมูลพฤติกรรมต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ทีมการตลาดไม่พลาดข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจความชอบลูกค้า วางแผนการตลาด และไม่ตกเทรนด์ความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ซึ่ง ChocoCRM กำลังจะก้าวเข้าสู่อีกขั้นของการให้บริการ CDP โดยได้พัฒนา Machine Learning ที่จะนำมาใช้ในระบบ CDP ของแบรนด์ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เชื่อมต่อลูกค้าได้แบบ 360 องศา ทั้งข้อมูลที่มาจาก Online Platform ต่าง ๆ หรือข้อมูล Offline จากหน้าร้าน จากการออกงาน Event ก็สามารถเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้ถึงระดับรายบุคคล (Personalization) ที่จะช่วยให้ผู้บริหารประกอบการ หรือนักการตลาดสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาทางเพิ่มยอดขาย วางเป้าหมายกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด และช่วยตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ChocoCRM x Microsoft เมื่อบริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจร่วมกับบริการคลาวด์ชั้นนำ

ต้องยอมรับว่า ในปัจจุบันนี้ Cloud เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของธุรกิจ โดย Cloud สามารถเข้ามาเป็นตัวช่วยตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล พัฒนาแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และรวมถึงพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิเคราะห์ผล เป็นเครื่องมือที่นับว่าขาดไม่ได้เลยในองค์กรสมัยใหม่

และหากพูดถึงระบบการประมวลผล Cloud หนึ่งในผู้ให้บริการที่เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจของไทย คือ Microsoft Azure แพลตฟอร์มผู้ให้บริการ Cloud ของ Microsoft ที่จะเข้ามาช่วยสร้างโซลูชันให้กับองค์กรทั้งเล็กและใหญ่ให้สามารถนำเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปต่อยอดใช้งานได้ ทั้งการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล และการเลือกนำข้อมูลไปใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา

เมื่อได้ Microsoft Azure เข้ามาร่วมกัน บริการของ ChocoCRM จึงได้พัฒนาการให้บริการได้อย่างก้าวกระโดด ตั้งแต่การเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่มีความเสถียรพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและมีความปลอดภัยสูง มี Azure Portal ที่ใช้งานง่าย ทำให้สามารถจัดการ Resource ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และหากเกิดปัญหาในระหว่างใช้งานจะมีทีมซัพพอร์ตพร้อมให้ความช่วยเหลือ จึงทำให้เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งระดับ SMEs และระดับองค์กรได้ 

โดยหนึ่งในบริการที่ ChocoCRM กำลังพัฒนาอยู่อย่าง CDP นั้น จะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งการทำงานที่มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น ความปลอดภัยของข้อมูลที่มั่นใจได้ และความพร้อมของระบบที่สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา รวมไปถึงความเสถียรที่จะช่วยให้งานหลังบ้านเป็นไปได้อย่างราบรื่น พร้อมตอบรับกับความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา

และสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์และบริการของ ChocoCRM สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ ที่นี่ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากทาง ChocoCRM

บทความนี้เป็น Advertorial


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

AGI จะมาเมื่อไหร่ จะเกิดอะไรขึ้นหลัง AI เก่งเกินคน ? ส่องความเห็นล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญ AI ชั้นนำ

AGI ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป ที่หลายคนว่ากันว่าจะเป็น AI ที่เหมือนมนุษย์มากที่สุด และอาจเหนือมนุษย์มากที่สุด เมื่อก่อนอาจเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวจนเหมือนหลุดมาจากในหนัง แต่ในตอนนี้เราอาจต้...

Responsive image

สตาร์ทอัพ AI เตรียมลุย iFLYTEX x Techsauce Global Summit 2024 Startup Competition ขยายธุรกิจสู่ APAC Markets

iFLYTEK x Techsauce Global Summit 2024 Startup Competition เปิดรับสมัคร สตาร์ทอัพด้าน AI เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันที่ท้าทายและเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณได้แสดงศักยภาพ ผลักดั...

Responsive image

สำรวจศักยภาพ Blockchain ในโลกการเงิน

สรุปประเด็นจากการรับฟังหัวข้อ ‘The Key to the Future of Banking - How Banks Are Using Blockchain to Open Doors for Efficient, Compliant, and Interoperable Financial Services’ ในงาน...