หางานใหม่ ได้งานเร็ว ด้วยแพลตฟอร์มจาก Startup ไทย | Techsauce

หางานใหม่ ได้งานเร็ว ด้วยแพลตฟอร์มจาก Startup ไทย

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงาน ตั้งแต่ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อย  ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วน โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องที่เรียกได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการจ้างงานและเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ของไทยซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบรุนแรง ทำให้คนตกงานเป็นจำนวนมาก จากการคาดการณ์ถึงสถานการณ์การว่างงานของปี 2020 

 • คาดการณ์ว่าคนที่เสี่ยงตกงานในประเทศไทยอาจสูงถึง 8.4 ล้านคน 
 • นักศึกษาจบใหม่ ปี 2563 จำนวน 5.2 แสนคน ที่อาจว่างงาน 

จากสถานการณ์ดังกล่าวมีความรุนแรงยิ่งกว่า หรือ เทียบเท่าวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540 ทาง Startup ไทย จึงอยากช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกคน ทั้งที่กำลังตกงาน มองหางานใหม่ มองหาอาชีพเสริม หรืออยาก Up skilling เพื่อตอบโจทย์งานในยุคปัจจุบัน ให้เข้าถึงแหล่งงานได้มากขึ้น ได้งานอย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการ ด้วยแพลตฟอร์มต่างๆ จาก Startup ไทยที่ออกแบบระบบให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทย

4 เเพลตฟอร์มจาก Startup ไทย “หางานง่ายตรงใจคนทำงาน” ในยุคโควิด-19

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ขอแนะนำ4 เเพลตฟอร์มจาก Startup ไทย “หางานง่ายตรงใจคนทำงาน” ในยุคโควิด-19

Daywork (เอาใจคนหางาน และคนต้องการหาคนทำงานเเบบครบจบในระบบเดียว)

แพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ให้บริการ จัดหาคนทำงานหรือพนักงานพาร์ทไทม์ในรูปแบบ One Stop Service ให้กับบริษัท หรือห้างร้านต่าง ๆ ที่ต้องการกำลังคนเข้าไปช่วยเสริมการทำงาน เพื่อลด/แก้ไขปัญหาการขาดพนักงานในช่วงเวลาที่สำคัญ หรือเร่งด่วน ตลอดจนช่วยเหลือเหล่านายจ้างในการคัดเลือกความเหมาะสมของบรรดาผู้สมัครเพื่อรับเข้าทำงานด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการทำงานอีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาหางานพาร์ทไทม์ทำในช่วงเวลาว่างได้อย่างอิสระ โดยไม่กระทบต่อการเรียน หรือการทำงานประจำ

จุดเด่นของเเพลตฟอร์ม 

 • ระบบจะมีผู้ดูเเล Daywork Master ซึ่งจะดำเนินการเจรจาค่าแรงและสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับคนทำงาน ซึ่งคนทำงานเหล่านี้จะได้รับเงินค่าจ้างผ่าน Daywork โดยตรงดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่างานที่ได้ทำจะได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมแน่นอน รวมถึงช่วยเจ้าของบริษัทดูเเลการจัดหางานเเบบครบวงจร
 • Daywork จะมีการเก็บข้อมูลประวัติการทำงานอย่างละเอียด เพื่อเป็นตัวช่วยที่ดีให้แก่บรรดาผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะสามารถตรวจสอบประวัติการทำงานที่ผ่านมาของผู้สมัครแต่ละบุคคลได้ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลการคัดเลือกคนทำงานง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เพิ่มโอกาสการสร้างงานให้กับผู้สมัครด้วยข้อมูล ถ้าหากผู้สมัครคนไหนที่มีระดับคะแนน (Score) ดีจากการรับงานผ่านระบบก็จะมีโอกาสการได้รับงาน และได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในอนาคต

GetLinks (เอาใจคนหางานสายเทคโนโลยี)

แพลตฟอร์มสำหรับคนหางานสายเทคโนโลยี ในการแชร์โปรไฟล์เพื่อหางาน หรือบริษัทที่ต้องการหาผู้สมัครที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานสายนี้โดยเฉพาะ และยังมีการจัดงานอีเวนท์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในแวดวงเทคโนโลยีให้ทันตามสถานการณ์ปัจจุบันและก้าวไปสู่การพัฒนาในอนาคต

จุดเด่นของเเพลตฟอร์ม

 • สำหรับผู้ต้องการหางานระบบจะช่วยหางานทั้งในสายของ Developer, Digital Marketer, Designer และ Data ตามความสามาตรและความต้องการของผู้ใช้ สำหรับกลุ่มบริษัทที่ต้องการหาคนทำงานสามารถใช้บริการเเพลตฟอร์มในการจัดหาคนทำงานในลักษณะงานประจำหรือไม่ประจำได้ก็ได้ 
 • เเพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรด้านเทคโนโลยี หรือ คนที่ทำงานสายเทคโนโลยี ด้วย Community ที่มีความหลากหลายทำให้คัดกรองในเรื่องของการจัดหาบุคลากรที่ดีที่สุดได้ดี พร้อมการโอกาสที่ดีที่สุดในการทำงานให้กับบุคลากร
 • เป็นเเพลตฟอร์มหางานที่มีการจัดงาน event เพื่อให้คนมาเจอกันและมี Academe เพื่อพัฒนา, Up skilling ให้ผู้ที่สนใจสายเทคโนโลยี ด้วยเเนวคิดที่ไม่ได้มองว่าเเพลตฟอร์มเป็นเพียงแค่บริษัทจัดหางานเพียงอย่างเดียว แต่เป็น Community สำหรับบุคลากรและบริษัทในสายเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วย

Tasket (เอาใจคนหาที่ฝึกงาน สร้างประวัติ Up skilling ก่อนเรียนจบ) 

เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้นักเรียน/นักศึกษาได้มีโอกาสไปฝึกงานกับบริษัทหรือ Startup รุ่นใหม่ที่ทันสมัย เพื่อที่จะได้เรียนรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์และใช้ได้จริงในปัจจุบัน อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานจริงของบริษัทรุ่นใหม่เหล่านี้ด้วยเเนวคิดที่ว่า ต้องการให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสะสมประสบการณ์ทำงานไว้ตั้งแต่ระหว่างเรียน เพื่อค้นหาสายอาชีพที่ตัวเองสนใจและเตรียมพร้อมสำหรับโลกแห่งการทำงานจริงที่กำลังจะมาถึง

จุดเด่นของเเพลตฟอร์ม

 • รวมที่ฝึกงานในกลุ่มบริษัท Startups และ Tech Company ที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่มีความแตกต่างและทันสมัย ทั้งความยืดหยุ่นในการทำงาน, ความเป็นตัวของตัวเอง และ เปิดกว้างในหลากหลายมุมมอง ทำให้น้องๆที่ไปฝึกงานสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดและทักษะที่ได้เรียนรู้จากบริษัทเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังต้องการในโลกปัจจุบัน
 • เน้นฝึกงานในทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้จริง เช่น Digital Marketing / Website Developer / Content Writer / Graphic Designer และอื่นๆ สายอาชีพเหล่านี้กำลังเป็นที่ต้องการสูงและยังไม่สามารถหาความรู้เหล่านี้ได้จากห้องเรียน 
 • บริษัทสามารถหาบุคลากรที่ต้องการฝึกงานได้ โดยเราเปิดให้บริษัทเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาโอกาส ได้พบเจอกับตำแหน่งที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งบริษัทสามารถติดต่อไปยังบุคคลกลุ่มนี้ได้โดยตรง และยังเหมาะกับการหาบุคลากรที่มีคุณภาพแบบเร่งด่วน

Vanda (เอาใจกลุ่มหาคนทำงานผ่านการสัมภาษณ์)

แพลตฟอร์มคัดเลือกผู้สมัครผ่าน video interview ช่วยองค์กรแก้ปัญหาคัดเลือกคนทำงาน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวก และปลอดภัย บริหารเวลาได้ดีขึ้น สร้างโอกาสให้คนสมัครมากขี้น เนื่องจากสามารถสัมภาษณ์คนได้จำนวนมากในเวลาที่สั้นลงผ่านบริการ Devcurate ที่ช่วยองค์กรแก้ปัญหาวิธีการรับสมัครผู้สมัครงานที่ล้าหลัง รวมถึงการใช้เวลาอย่างมหาศาลในการหา Talent ที่ใช่ ความไร้ประสิทธิภาพในกระบวนการ และการขาดความแม่นยำในการ match ทักษะ กับงาน

จุดเด่นของเเพลตฟอร์ม

 • ระบบมีนวัตกรรมค้นหา (sourcing) และคัดเลือก (screening) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน สามารถประหยัดเวลาได้ถึง 70% ผ่านกระบวนการ ที่มีความเฉพาะเจาะจง และสร้างผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำ
 • องค์กรสามารถตั้งคำถาม ตั้งเวลาสัมภาษณ์  และเวลาให้ตอบคำถามสัมภาษณ์ให้แก้ผู้สมัคร (เช่นในขั้นตอน pre-screening) หลังจากที่ได้วีดีโอบันทึก ทีมผู้คัดเลือกแต่ละคนสามารถให้คะแนนผู้สมัครในเวลาที่สะดวกผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ลดการเสียเวลากับผู้สมัครที่ไม่ใช่ผ่านการสัมภาษณ์ธรรมดา (หรือแม้แต่ผ่าน video conferencing tool เช่น Zoom หรือ Skype)

ถึงเเม้จะเกิดวิกฤตที่คาดไม่ถึงหากเรามีความรู้ ความสามารถพร้อมกับรู้จักเครื่องมือดีๆ อย่าง Digital Platform ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้จริงบางทีวิกฤตนี้อาจกลายเป็นโอกาสเริ่มต้นใหม่ ที่ดีในชีวิตก็เป็นได้ สุดท้ายเเล้ว Startup สำหรับคนหางาน และ องค์กรที่ต้องการหาคนทำงานยังมีอีกมากเราจะมาอัพเดท Startup ที่มี Solution ดีๆ ให้ผู้อ่านได้ติดตามกันในครั้งต่อไป

บทความนี้เป็น Advertorial

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

วันนี้จะดูอะไรดี ? เลือกไปเลือกมาสุดท้ายไม่ได้ดู รู้จัก Streaming Fatigue “ยิ่งตัวเลือกมากยิ่งเหนื่อยใจ”

Streaming บริการที่ควรจะสร้างความสุข กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องปวดหัวกว่าเดิมจนมองไม่เห็นความคุ้มค่าของมันอีกต่อไป เพราะว่าตัวเลือกที่เยอะไป ราคาแพงขึ้น คอนเทนต์น้อยลง นำไปสู่ปั...

Responsive image

AI จะมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ ด้วยพลัง Spatial Intelligence ยุคใหม่ของ AI ที่ใกล้เป็นจริงขึ้นทุกวัน

การสร้างรูป การเข้าใจองค์ประกอบของโลก ไม่เพียงพอสำหรับ AI อีกต่อไปแล้ว Fei-Fei Li ผู้บุกเบิกด้านปัญญาประดิษฐ์มองว่า อนาคตต่อไปของ AI คือ การมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ...

Responsive image

RWA อนาคตแห่งการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของโลกยุคใหม่ ที่ทุกคนเข้าถึงได้

SCBX ยกทัพผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความรู้เรื่อง Real World Asset (RWA)...