เปิดมุมมองพัฒนาธุรกิจหลัง COVID-19 จาก 5 ธุรกิจไทย และโอกาสในการร่วมมือกับ Startup ญี่ปุ่น | Techsauce

เปิดมุมมองพัฒนาธุรกิจหลัง COVID-19 จาก 5 ธุรกิจไทย และโอกาสในการร่วมมือกับ Startup ญี่ปุ่น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจทั้งไทยและต่างประเทศ ทำให้ธุรกิจต่างมองหาช่องทางและวิธีการในการฟื้นฟูธุรกิจ หนึ่งในวิธีการที่หลายธุรกิจนำไปปรับใช้ก็คือการปรับตัวสู่ความเป็นดิจิทัลและพัฒนาตัวเองให้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ICHI ผู้ให้บริการด้านองค์ความรู้และ Digital solutions จึงได้นำความรู้ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการมามอบให้กับผู้อ่าน ภายใต้แนวคิด “Inspire your Business with Digital” โดยครั้งนี้ ICHI ได้จัดทำแบบสอบถามกับ 5 บริษัทไทยในด้านกลยุทธ์สำหรับธุรกิจในอนาคตและโอกาสในการร่วมงานกับ Tech Startup ของญี่ปุ่น พร้อมนำข้อมูลที่น่าสนใจมาแบ่งปันกับผู้อ่าน 

ผลสำรวจจาก 5 องค์กรไทยถึงแนวทางพัฒนาธุรกิจในอนาคต

ทาง ICHI ได้สอบถามตัวแทนจาก 5 องค์กรในไทย ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัท บ้านปู จำกัด บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด โดยได้สอบถามถึงแนวทางกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคต และความต้องการในการร่วมงานกับ Startup ผ่านวิธีการแบบ Open Innovation ที่ให้องค์กรเปิดรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิดและประสบการณ์จากภายนอกองค์กร หรืออาศัยความร่วมมือเชิงพันธมิตรกับองค์กรที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมมาปรับใช้ในองค์กรเพื่อปรับปรุงนวัตกรรมให้ดีขึ้นและนี่คือส่วนหนึ่งของคำตอบจากทั้ง 5 องค์กร

  • ทบทวนกลยุทธ์ธุรกิจให้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ขณะที่ตลาดเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือในช่วง COVID-19 ทพ.ฐิติ ชนะภัย ผู้ช่วยกรรมการกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์ ได้กล่าวว่า “กลยุทธ์ได้เปลี่ยนจากการมุ่งเน้นรักษาโรคที่ซับซ้อนเป็นการรักษาโรคหลัง COVID และเน้นการส่งเสริมสุขภาพ” จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ และ “เพื่อให้ได้บรรลุตามเป้า เราควรเก็บข้อมูลคนไข้ COVID ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาล เพื่อสื่อสารและติดตามผล และลงทุนในอุปกรณ์ใหม่ ๆ” ซึ่งนี่จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วโดยมุ่งเน้นลูกค้าเดิมแทนที่จะเป็นลูกค้าใหม่ เพื่อคงปริมาณและการการเติบโตทางธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันตามสถานการณ์ และจะทำได้สำเร็จก็ต่อเมื่อเข้าใจพฤติกรรมใหม่ของลูกค้า และสร้างคุณค่าใหม่ ๆ เพื่อต่อสู้กับผลกระทบระยะยาวของโรคระบาด”

  • มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้ทั้งองค์กรเดินหน้าในทิศทางเดียวกัน 

คุณจิรุตถ์ วัดตูม ผู้จัดการ Strategy and Partnership ที่ SCG Chemicals ได้กล่าวไว้ว่า “เรามีโฟกัสที่ชัดเจนในการย้าย portfolio ไปสู่ด้านเคมีอย่างยั่งยืน ซึ่งจะรวมถึงเศรษฐกิจหมุนเวียน (การนำพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำ) วัสดุหมุนเวียนและชีวภาพ การลดการปล่อยคาร์บอนก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เราจะโฟกัส เรากำลังพยายามพัฒนาหรือหาความร่วมมือในการสร้างความก้าวหน้าใหม่ด้านการดักจับคาร์บอนและการใช้คาร์บอนไดออกไซด์” นอกจากนี้ คุณคริษฐ์ ศุภวัฒนกุล กล่าวเสริมต่อว่า “เราสามารถปิดดีลต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น และเราสามารถศึกษาค้นคว้าในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อไปถึงความเร็ว (ในการย้ายรูปแบบธุรกิจไปสู่ด้านเคมีอย่างยั่งยืน) ที่ตั้งใจไว้ได้ดียิ่งขึ้น” การมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรเพราะจะสามารถช่วยให้มีการจัดสรรจำนวนทรัพยากรได้เหมาะสม และยังสร้างบทบาทที่ชัดเจนให้สมาชิกในทีมทุกคนได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ปรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านแนวคิดแบบ Agile

คุณ ภัทร์ สรรพอาษา ผู้จัดการอาวุโสด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)และ คุณจิรการณ์ วงศ์ทรรศี ผู้จัดการ - ดิจิทัล โค้ช ที่บ้านปู เห็นตรงกันว่า ธุรกิจได้รับผลกระทบเล็กน้อยในช่วง COVID-19 โดยมีกล่าวถึงความสำคัญของการสร้างวิธีคิดแบบ Agile ในหมู่พนักงาน เพื่อทำให้การทำงานมีความยืดหยุ่นและปรับตัวเร็ว คุณภัทร์ฯ ได้กล่าวว่า “เราคาดการณ์ถึงความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นในปีนี้ และได้ทำการปรับกลยุทธ์ในการทำงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น” ส่วนคุณจิรการณ์ฯ เล่าว่า “บ้านปูได้เริ่มโครงการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลมาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อสร้างแนวคิด Agile ภายในองค์กร และพัฒนาความสามารถทางดิจิทัลในกลุ่มพนักงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตหลัง COVID การสร้างวัฒนธรรมที่รวดเร็วและมีนวัตกรรม เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการที่บริษัทแห่งหนึ่งจะเติบโตธุรกิจในอนาคตได้”

  • มองหาพันธมิตรด้าน Digital solution เปิดรับเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ ๆ เพื่อพาองค์กรเติบโต 

การมองหาพันธมิตรที่พร้อมจะสนับสนุนธุรกิจในด้านดิจิทัลคืออีกหนึ่งวิธีที่หลายองค์กรให้ความสนใจโดย ดร. จิรุตถ์ วัดตูม กล่าวว่า “SCGC เปิดกว้างมากในการทำงานร่วมกับพันธมิตรภายนอกด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น การร่วมกันศึกษาค้นคว้า หรือการลงทุนแบบ VC หรือธุรกิจการร่วมลงทุน การควบรวมกิจการ (M&A) อีกทั้งยังสนใจสร้างพันธมิตรที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรืออยากจะขยายผลิตภัณฑ์หรือบริการเข้ามายังประเทศไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านคุณภัทร์ สรรพอาษา ซึ่งพูดในมุมของอุตสาหกรรมการเกษตรได้เสริมว่า “เรามีความมุ่งมั่นที่จะค้นหาและร่วมงานกับบริษัทต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในการมาร่วมสร้าง solutions และแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครกับเรา เพื่อสร้างความท้าทายใหม่ ๆ ในภาคการเกษตรและอาหารในปัจจุบัน”

ในฝั่งของคุณคริษฐ์ ศุภวัฒนกุล VC senior associate (Portfolio Growth Manager) จาก SCB10X กล่าวว่า “ระยะหลังเราทำงานร่วมกับบริษัท Tech อยู่เสมอ หากพวกเขาต้องการสร้าง solutions ร่วมกับ SCB” 

ในขณะที่คุณจิรการณ์ วงศ์ทรรศี เล่าว่ามีการเริ่มทำ POC และ MVP จำนวนมากกับ Startup ทุกวันนี้หลายบริษัทต่างต้องการที่จะสร้างความแตกต่างทั้งด้านบริการและสินค้า การมองหา Startup จึงตอบโจทย์เหล่านี้ เช่น บ้านปู-อินโดนีเซีย (ITM) “การเป็นพันธมิตรกับ Plug and Play เพื่อสร้างและเชื่อมต่อพันธมิตรบริษัทเข้ากับบริษัทในวงการเดียวกันเพื่อจัดการกับความท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่ทั้งวงการนั้นมักจำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันเพื่อหา solutions ที่เป็นไปได้และอยู่ได้นาน” 

ส่วนคุณภัทรฯ ได้เสริมข้อมูลของไทยวาว่า “เราได้เข้าร่วมหลายกิจกรรมในด้านเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีอาหาร และได้มีติดต่อพูดคุยกับ Startup ที่น่าสนใจ รวมไปถึงพันธมิตรที่ได้ช่วยเราค้นหาและคัดสรร lead ให้”

ที่ผ่านมา SCGC ได้เข้าหา Startup โดย “ทำงานร่วมกับโครงการบ่มเพาะ Startup ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทตั้งใหม่ เรามี VC เป็นของตัวเอง และทำงานกับ VC อื่น ๆ เพื่อระบุหรือแนะนำ Startup ที่น่าสนใจจากทั่วโลก” คุณจิรุตถ์ฯ  กล่าวต่อว่า “เรายังมีทีมที่ทำหน้าที่โดยเฉพาะเป็นแมวมอง Startup หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของเราหรือของลูกค้าด้วย”

ความเห็นต่อการร่วมงานกับ Startup ญี่ปุ่นเพื่อสร้าง Open Innovation ให้เกิดขึ้น

  • ความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรม - ผู้ประกอบการไทยต่างมองว่าอุปสรรคทางภาษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรมคือความท้าทายหลักในการร่วมงานกับ Startup ญี่ปุ่น หลายองค์กรมีความกังวลในด้านวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่าง ถึงอย่างไรก็ตามองค์กรส่วนใหญ่ทราบดีว่า Startup ญี่ปุ่นมีจุดแข็งด้าน Robotics และ AI solutions รวมถึงผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เก่งที่สุดในโลก ดังนั้นถ้าพวกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นได้ก็มีโอกาสสูงมากที่จะสามารถร่วมงานในระดับสากลได้แน่นอน 

  • ความเข้าใจในธุรกิจของแต่ละพื้นที่ - ความเข้าใจธุรกิจท้องถิ่นคือสิ่งสำคัญ ทพ.ฐิติ ชนะภัย ให้ความเห็นว่า เราคาดหวังให้ Startup ญี่ปุ่นมีเข้าใจวัฒนธรรมธุรกิจของเราและหาตัวเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ดังนั้นเราจึงต้องการ Startup ที่เปิดกว้าง เข้าใจและสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น โดยไม่ใช่แค่ลอกเลียนเคสธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากญี่ปุ่น 

  • การร่วมทุนคือกุญแจสู่ความสำเร็จ - หาก Startup ญี่ปุ่นมีความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในไทยก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเกิดความร่วมมือทางธุรกิจและร่วมทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ร่วมกัน อย่างเช่น ไทยวาได้จัดตั้งธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capital) “ไทยวา เวนเจอร์ส” โดยมีเป้าหมายเพื่อลงทุนใน Startup ระยะเริ่มต้นที่เน้นด้านเทคโนโลยีสีเขียวในธุรกิจอาหารและการเกษตรแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และมองหาผู้ประกอบการ ผู้ก่อตั้ง และทีมงานที่มีแนวความคิดเหมือนกันในการส่งเสริมอนาคตของการเกษตรและอาหาร 

  • ร่วมมือแลกเปลี่ยนจุดแข็งและพิชิคเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน - โดยปัจจุบันทางบ้านปูกำลังค้นหา ecosystem หรือนักพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถจับคู่หน้าที่ของระบบและปัญหาเข้ากับเทคโนโลยีและ solutions ด้วยการร่วมงานกับ Startup ในขณะที่ทาง SCG ซึ่งทำงานร่วมกับ Startup มามากมายบอกว่าการเข้ามาร่วมงานกับองค์กรใหญ่ ๆ จะสามารถช่วยให้ Startup สามารถแข่งขันในวงกว้างได้ ดังนั้นจึงเชิญชวน Startup ญี่ปุ่นให้ออกมาร่วมงานในระดับสากลเพราะญี่ปุ่นมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เยี่ยมยอดมากมาย แค่ต้องก้าวออกมาเท่านั้น เช่นเดียวกันกับ SCB 10X ที่“เปิดกว้างสำหรับ Startup FinTech เหมือนกัน 

ทั้งหมดคือเนื้อหาที่ทาง ICHI ได้นำมาแบ่งปันกับทุกท่านซึ่งชี้ให้เห็นถึงแนวทางการปรับตัวของธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมรวมถึงโอกาสในการจะทำงานร่วมกับ Startup ญี่ปุ่น ที่หากมีการก้าวข้ามกำแพงของภาษาและวัฒนธรรมได้เราก็อาจจะได้เห็นการร่วมงานระหว่างธุรกิจไทยและเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากญี่ปุ่นมากขึ้นแน่นอน หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ https://www.jrit-ichi.com/cutting/2022/03/02/851/


บทความนี้เป็น Advertorial 

RELATED ARTICLE

Responsive image

ฟังเสียง Startup ทำไมถึงเลือกมาออกบูธที่งาน Techsauce Global Summit ต่อเนื่องหลายปี

ฟังเสียง Startup ทำไมถึงเลือกมาออกบูธที่งาน Techsauce Global Summit ต่อเนื่องหลายปี...

Responsive image

True IDC Experience Center เผยเบื้องหลังระบบ Cloud และ Data Center ที่ช่วยธุรกิจ Transform

เปิดประสบการณ์ที่ True IDC Experience Center พร้อมเจาะลึกเบื้องหลังระบบที่ช่วย Transform ให้ธุรกิจมาเรียนรู้อย่าง ก้าวเข้าสู่ Digital Transformation อย่างเต็มตัว Cloud และ Data Cen...

Responsive image

จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของ Apple หลังจากเปิดตัว “บัญชีเงินฝาก" ดอกเบี้ยสูงถึง 4.15%

Apple ผู้ผลิตโทรศัพย์มือถือยอดนิยมอย่าง iphone และอุปกรณ์พกพาที่สร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนโลกมาอย่างต่อเนื่องได้เปิดตัวบริการ “บัญชีเงินฝาก” ดอกเบี้ยสูงถึง 4.15% โดยไม่มีขั้นต่ำในการฝา...