Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ICHI

ทำความเข้าใจหน้าที่ของ AI และ ML ในธุรกิจ และมุมมองต่อมนุษย์ในการทำงานในอนาคต

AI และ ML ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีใหม่ แต่คือทางรอดของธุรกิจ ICHI ชวน ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการ DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association CE...

ทำความรู้จัก AI และ Machine Learning สองเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกธุรกิจสู่ความสำเร็จ

ชวนธุรกิจทำความรู้จักกับ AI และ Machine Learning ให้มากยิ่งขึ้น ในฐานะเทคโนโลยีที่เข้ามาแบ่งเบาภาระของมนุษย์และพาธุรกิจไปสู่อีกขั้นกับ คุณไพฑูรย์ จันทร์สุข ผู้ให้คำปรึกษาสำหรับการใ...

เตรียมองค์กรให้พร้อมด้วย Big Data และการทำ CDP ต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

ชวนอ่านบทความว่าด้วยเรื่องการตั้งต้นทำ Customer Data Platform ในองค์กรที่ต่อยอดมาจากการใช้ Data ในการเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคและหาผลิตภัณฑ์บริการที่ตอบโจทย์ เพราะปัจจุบันมีข้อมูลที...

เตรียมพร้อมองค์กรด้วย Big Data รับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค Next Normal

เตรียมธุรกิจให้พร้อมด้วย Big Data รับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค Next Normal กับ ICHI ผู้ให้ความรู้ด้าน Digital Solution และ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบัน IMC ที่มาแบ่งปันความรู้...

ปรับ Mindset คนในองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และแนะวิธีการใช้ Big Data ให้ได้จริง

ICHI ผู้ให้ความรู้ด้าน Digital Solution จึงได้เชิญ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA มาร่...

เข้าใจวิธีเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง พร้อมรับ PDPA โดย ICHI

องค์กรเตรียมให้พร้อมกับ PDPA ปีนี้ ICHI ผู้ให้ความรู้ด้าน Digital Solution แนะวิธีเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง...

แนะขั้นตอนการตรวจสอบองค์กร เตรียมพร้อมรับมือ PDPA ปีนี้

เตรียมพร้อมธุรกิจเมื่อ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA กำลังจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้...

เจาะลึก PDPA ข้อควรรู้และการเตรียมตัว ปรับธุรกิจให้พร้อมในการสร้างความปลอดภัยของข้อมูลผู้บริโภค

ชวนองค์กรธุรกิจเตรียมตัวให้พร้อมกับ PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 นี้แล้ว ซึ่งก่อนจะไปพบกับการใช้งานจริง ICHI ผู้ให้ความรู้และบริก...

รู้จัก “UniFa lnc.” Startup สัญชาติญี่ปุ่นจากโครงการ J-Startup ที่มุ่งพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กด้วยเทคโนโลยี

UniFa lnc. Startup สัญชาติญี่ปุ่นจากโครงการ J-Startup ที่มุ่งพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กด้วยเทคโนโลยี...

เปิดมุมมองพัฒนาธุรกิจหลัง COVID-19 จาก 5 ธุรกิจไทย และโอกาสในการร่วมมือกับ Startup ญี่ปุ่น

ICHI ผู้ให้บริการด้าน Digital solution ได้จัดทำแบบสอบถามกับ 5 บริษัทไทยในด้านกลยุทธ์สำหรับธุรกิจในอนาคตและโอกาสในการร่วมงานกับ Tech Startup ของญี่ปุ่น โดยครั้งนี้ได้นำความเห็นของตั...

ส่อง Trend FinTech และ Ecosystem ในญี่ปุ่น กับ Fintech Association of Japan

ชวนทุกคนไปสำรวจตลาด FinTech ในญี่ปุ่นกันกับ Mr.Takeshi Kito อุปนายกแห่ง Fintech Association of Japan ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีประสบการณ์มากมายในสายงานด้าน FinTech ตั้งแต่ในฐานะผู้ประ...

สร้างความร่วมมือธุรกิจไทย-ญี่ปุ่นด้วยเทคโนโลยี ผ่านแพลตฟอร์ม J-Bridge และโครงการ J-Startup

ชวนทำความรู้จักแพลตฟอร์ม J-Bridge และโครงการ J-Startup จากญี่ปุ่นผู้ช่วยธุรกิจในด้านการหาความร่วมมือทางธุรกิจในต่างประเทศและเชื่อมต่อเครือข่ายพร้อมพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีและนวั...

รู้จัก 7 รูปแบบเทคโนโลยี FinTech ในไทย และการเลือกปรับใช้เพื่อนำพาธุรกิจไปสู่อีกขั้น

ทำความรู้จักกับ 7 รูปแบบเทคโนโลยี FinTech ในไทยและการปรับตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัลกับคุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ CEO แห่งกลุ่มบริษัท TARAD.com ที่บอกกับผู้ปกระกอบการว่ากุญแจสำคัญในการพาเท...

รู้จัก Lead Generation เทคนิคสำคัญในการหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดย ICHI ผู้ให้ความรู้และบริการ Digital Solution

Lead Generation เป็นกระบวนการทางการการตลาดในการดักจับผู้คนที่เพิ่งเริ่มรู้จักธุรกิจของเราให้เข้ามาในรายชื่อของกลุ่มลูกค้าเพื่อให้ทำให้เขาสนใจในสินค้า เรียกได้ว่าเป็นกระบวนการที่มีค...

ICHI ชวนส่องวงการ FinTech ไทยกับคุณแซม ตันสกุล จาก Krungsri Finnovate

CHI ชวนทุกคนมาเรียนรู้ภาพรวมของ FinTech เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยคุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ที่มาเล่าเกือบทุกแง่มุมของ FinTech ให้ทุกคน...