ฉายภาพ KBTG กับเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้กลายเป็น Tech Hub แห่งภูมิภาค SEA | Techsauce

ฉายภาพ KBTG กับเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้กลายเป็น Tech Hub แห่งภูมิภาค SEA

พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องและตลอดเวลา แต่การเข้ามาของ COVID-19 นั้นได้เข้ามาเร่งให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เข้าสู่วิถีใหม่ที่มีความคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะภาคการเงินที่ถือว่าได้เข้าไปแทรกซึมและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อทุกอุตสาหกรรมนั้นต้องพัฒนาให้ก้าวนำความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับแนวคิดในการดำเนินงานของ กสิกร บิซิเนส – เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG ที่มุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะนำหน้าผู้บริโภคอยู่หนึ่งก้าวเสมอ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิต รวมถึงเข้าไปมีส่วนช่วยพันธมิตรที่อยู่ในระบบนิเวศน์ของการดำเนินธุรกิจให้สามารถพัฒนาและก้าวตามทันไปพร้อมกัน 

KBTG

KBTG ทรานส์ฟอร์มต่อเนื่อง รองรับวิถีชีวิตใหม่ของผู้บริโภคในโลกอนาคตอันใกล้อย่างไม่หยุดยั้งการพัฒนาแต่อย่างใด

ที่ผ่านมาพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับดิจิทัลเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน K+ มียอดผู้ใช้งานกว่า 14 ล้านคน และอายุเฉลี่ยของผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งก็เพิ่มมากขึ้นมาอยู่ที่ 40-50 ปี จากเดิมอยู่ที่ 25-39 ปี ซึ่งสะท้อนมาจากการทำธุรกิจซื้อสินค้าผ่าน e-commerce ที่เพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในช่วง COVID-19 ที่เข้ามาทำให้ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับดิจิทัลมากขึ้น ส่งผลให้ KBTG ในฐานะที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทยนั้นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องที่จะเข้ามาเสริมการดำเนินประจำวันแบบวิถีใหม่ของผู้บริโภคมีความสะดวกสบายและครบวงจรมากยิ่งขึ้น 

คุณกระทิง-เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส – เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG กล่าวว่า KBTG มีหน้าที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีทั้งหมดให้กับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมียอดผู้ใช้บริการที่เติบโตขึ้นในทุก ๆ เดือน ดังนั้นเราจึงหยุดไม่ได้ที่จะทำการทรานส์ฟอร์มตัวเอง เพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าวที่เกิดขึ้น และแม้ว่าจะมี COVID-19 เข้ามาแต่เราก็ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะเรารู้ดีว่าโลกถัดไปหลังจากนี้ Digital is the core และ Innovation is the core 

การทรานส์ฟอร์มของ KBTG ในครั้งนี้เป็นการดำเนินภายใต้แนวคิด ‘วัน เคบีทีจี’ (One KBTG) โดยมีแกนสำคัญในการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กร การปฏิรูปกระบวนการทำงาน (Agile Transformation) และการให้พนักงานมีส่วนร่วม (Transformation Community)  โดยล่าสุดได้มีการเปิดตัวสำนักงานใหม่อย่างตึก K+ Building ที่ไม่ได้มุ่งเน้นให้เป็นแค่เรื่องของสถานที่ที่ใช้ทำงาน แต่สิ่งสำคัญคือ mindset จิตวิญญาณ และวัฒนธรรมของคนที่มาอยู่ร่วมกัน ที่จะร่วมกันหาวิธีดึงนวัตกรรมออกมาพัฒนาให้ได้มากที่สุด เพื่อผลักดันให้ KBTG เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาให้ประเทศรอดจากวิกฤต

สำหรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานในการสร้างความแข็งแกร่งของ KBTG นั้นจะดำเนินผ่าน 3  แกนหลัก ได้แก่ 1. เพื่อให้ลูกค้าทุกรายสามารถทำธุรกิจต่อได้ ทำให้คนรู้จักออมเงิน ลงทุน และซื้อประกัน ซึ่งเป็นเสาหลัก  2.ทำให้เกิดสมดุลทางการเงินของชีวิต และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าให้มากที่สุดเพราะมีเงินสะสม นำเงินส่วนที่เหลือไปลงทุนเพื่อที่จะเกษียณได้ และ3. เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจธนาคารแบบเดิมเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่จะนำนวัตกรรมออกไปให้กับทุก ๆ คนได้ใช้ ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหน หรือทำธุรกรรมรูปแบบใด 

KBTG

มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ยกระดับบทบาทของ KBTG ครอบคลุม Ecosystem

สำหรับการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการใช้งานของผู้บริโภคที่เติบโตขึ้นอย่างมหาศาลนั้นจะแบ่งเป็น 4 ด้านหลักได้แก่ 

  •  Innovation 

KBTG ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่าง ๆ ออกมามากมายเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็น KhunThong ที่มีลูกค้าดาวน์โหลดแล้ว 500,000 ราย , MAKE ดาวน์โหลดแล้ว 20,000 ราย Eatable 10,000 ราย

  • Partner Co-innovation

และในขณะเดียวกัน KBTG ได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรมากมาย เพื่อทำให้การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการเงินนั้น เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในทุกอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันมีพันธมิตรใช้ Contactless Technology 20 ราย ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดตัวถึงความร่วมมือกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ตู้บุญเติม และร้านอาหาร Black Canyon และล่าสุดได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเปิดตลาดทุนแบบใหม่ในประเทศไทย ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการระดมทุนและลงทุนในผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มใหม่

  • AI Factory

พร้อมกันนี้ระยะต่อไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ KBTG นั้น ไม่ได้มุ่งหวังเพียงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการให้บริการเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเป็น AI as a product ผ่านการสร้าง AI Factory ที่จะสามารถผลิต AI ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่า 

  • Deep Tech Research

อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่จะสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับโลกอนาคตมากขึ้น คือ Deep Tech การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกที่จะทำให้ AI สามารถเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปัจจุบันที่ KBTG อยู่ระหว่างดำเนินกาจะมีทั้งการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในภาษาไทยอย่าง  Thai NLP เทคโนโลยีการชำระเงินผ่านใบหน้าอย่าง Face Pay  นอกจากนี้ยังมี Blockchain และ Quantum ที่มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

KBTG

KBTG ตั้งเป้าเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็น Tech Hub แห่ง SEA

นอกจากความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเชื่อมต่อ Ecosystem ของภาคการเงินในประเทศไทยให้ครบวงจรแล้ว KBTG ยังได้ขยายการดำเนินงานไปในต่างประเทศด้วย โดย ได้ตั้ง Development Hub ขึ้นใน 3 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม และจีน เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีได้ทันกับโครงสร้างการให้บริการของธนาคารกสิกรไทยและพันธมิตรที่มุ่งสู่ดิจิทัลแบงกิ้งมากขึ้น

 ล่าสุด KBTG ได้ เปิด K-TECH ที่เมืองเชินเจิ้น ประเทศจีน โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านหยวนเรียบร้อยแล้ว ตั้งเป้าจะรับพนักงานประมาณ 300 คน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการทางเงินสำหรับธนาคารกสิกรไทยในประเทศจีนและประเทศอื่น และพันธมิตร โดยธนาคารกสิกรไทยในจีนมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดไปสู่ลูกค้ารายย่อยในการปล่อยสินเชื่อบุคคล ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่ยังมีช่องว่าง ในลักษณะที่เป็น Digital Lending  

อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงบริษัทเทคโนโลยี หรือที่เรียกกันว่า Tech Company หากมองไปรอบ ๆ ประเทศไทย คุณกระทิงได้กล่าวว่า Think of Thailand, Think of KBTG และในประเทศเพื่อนบ้าน ต่างก็มีบริษัทที่เป็น iconic ที่บ่งบอกถึงความสามารถในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกันไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น ประเทศอินโดนีเซีย ที่เรามักจะนึกถึง Gojek และ Traveloka ประเทศมาเลเซียที่มี Grab หรือประเทศสิงคโปร์ ที่จะมี SEA Group บริษัทแม่ของ Garena Shopee และ Airpay 

แต่สำหรับประเทศไทยนั้น ณ ปัจจุบันนี้แม้ว่าเราได้มีการพัฒนาและการถือกำเนิดขึ้นของบริษัทเทคโนโลยีมากมาย แต่ก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะสร้างความโดดเด่นอย่างเป็นรูปธรรมได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ KBTG ได้มีเป้าหมายว่าเราจะต้องเป็น One of The Best Tech Company ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2025 ให้ได้ และจากการไปปักธงเป็น pioneer ในระดับเวทีโลก KBTG ก็ต้องการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยที่จะกลายเป็น Tech Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้เช่นกัน 

บทความนี้เป็น Advertorial
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บนหน้าจอทีวี...

Responsive image

‘ตัวพ่อ’ วงการเทค 2023 ผู้สร้างปรากฏการณ์ ดราม่า และโอกาส

ในปีนี้ Techsauce ได้รวม 3 ตัวพ่อแห่งวงการเทคโนโลยี 2023 ที่มีบทบาท อิทธิพล และสร้างดราม่า มากที่สุดแห่งปี !...

Responsive image

เปิดตัว “ออร์บิกซ์” (orbix) กระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งเป้าสู่ผู้นำด้านบริการสินทรัพย์ดิจิทัล

ออร์บิกซ์ เทรด เปิดตัว “orbix” แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รองรับความต้องการของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น เข้าถึงบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานและปลอดภัย...