อีกโอกาสของ Startup ไทยหน้าใหม่ ต่อยอดไอเดียด้วย MAX Ventures Incubation Program | Techsauce

อีกโอกาสของ Startup ไทยหน้าใหม่ ต่อยอดไอเดียด้วย MAX Ventures Incubation Program

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโควิด-19 จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนไทยมากขึ้น ทั้งการต้องทำงานแบบ Work from Anywhere การใช้ชีวิตแบบลดการสัมผัส ทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบใหม่ และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับคนแทบจะทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้

ยังรวมไปถึงการสนับสนุนจากหลายฝ่ายที่ส่งผลให้พฤติกรรมคนไทยเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล อย่างเป๋าตังค์ การลงทะเบียนรับวัคซีนทางออนไลน์ การสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม e-Commerce เป็นต้น โดยพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในทุกจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีของการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น Thailand 4.0

เห็นได้ชัดว่า การเข้ามาของโควิด-19 นี้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่เร่งให้เกิด Digital Disruption การที่คนต้องปรับตัวไปสู่โหมดการทำงานจากทุกหนทุกแห่ง องค์กรเองก็ต้องเร่งรัดปรับเปลี่ยนระบบการทำงานเพื่อให้รองรับการทำงานทางไกลได้ และตัวช่วยที่ดีที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเทคโนโลยี องค์กรจึงจำเป็นที่จะต้อง Transform ตัวเองเพื่อความอยู่รอด และยังเป็นโอกาสของธุรกิจตั้งต้น (Startup) ใหม่ ๆ ที่มีไอเดียในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

องค์กรกับความต้องการในโซลูชันจาก Startup ที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้งาน การเปลี่ยนระบบให้รองรับกับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงการคิดต่อยอดที่จะสร้างเป็นเทคโนโลยีของตัวเอง ทำให้เราได้เห็นว่า มีการเกิดขึ้นของธุรกิจด้านเทคโนโลยี หรือที่เราเรียกว่า Startup ใหม่ ๆ ขึ้นมามากมาย โดยมีทั้งการเข้าไปร่วมลงทุน เข้าไปซื้อกิจการ ตลอดจนบ่มเพาะ และปั้น Startup ขึ้นมาเอง เพื่อให้เข้ามาเติมเต็มองค์กรใหญ่ ๆ ให้สามารถ Transform ตัวเองได้สำเร็จ

จากรายงาน Techsauce Startup Year-in Review 2021 พบว่า การระดมทุนของ Startup ในปี 2021 ที่ผ่านมา มีการฟื้นตัวที่ดีขึ้น มีการเกิดขึ้นของ Unicorn ถึง 2 ราย ทั้งที่เกิดจากการระดมทุน และการเข้าซื้อกิจการจากองค์กรใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนส่วนใหญ่กลับไปลงที่ Startup ที่ค่อนข้างเติบโตอยู่แล้วหรือ Series A ขึ้นไป ทั้งนี้อาจะเป็นผลมาจากความต้องการที่จะลดความเสี่ยงในการลงทุน

ทางด้านบริษัทที่เป็น Corporate ที่ได้หันมาตั้ง CVC เพื่อลงทุนใน Startup กันมากขึ้นนั้น มีความต้องการที่จะเร่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศน์ และเข้ามาช่วยสนับสนุนกิจการของตนเองให้ก้าวไปได้เร็วยิ่งขึ้นทันต่อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้น แต่ละ Corporate ก็จะเน้นไปที่ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของตนเอง

จุดสำคัญ Startup ไทยยังไม่ทันโตก็ตายก่อน

เมื่อองค์กรต้องทำ Digital Transformation ธุรกิจ Startup ก็นับเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะเข้ามาเป็นผู้สร้างโซลูชันให้กับองค์กร การเข้าไปลงทุนใน Stratup จึงเกิดขึ้นในหลาย ๆ รูปแบบ และหนึ่งในส่วนที่น่าสนใจมากที่สุด คือ โปรแกรม Accelerator และ Incubator 

สำหรับ Accelerator นั้น ได้มีความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องการเร่งให้ธุรกิจ Startup นั้นเติบโตไปได้เร็วยิ่งขึ้น แต่ในส่วนของ Incubator มีความเคลื่อนไหวที่ลดน้อยลงกว่าช่วงปีก่อนหน้า

ซึ่ง Incubator นั้นมีความสำคัญสำหรับ Startup หน้าใหม่เป็นอย่างมาก…

เนื่องจาก Startup ในระยะเริ่มต้นนั้นมีความต้องการหลายอย่าง ไม่ใช้เพียงแต่เงินทุนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงทรัพยากรคน ทรัพยากรทางเทคโนโลยี เครื่องมือ รวมไปถึงผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจ และเครือข่ายในการเข้าถึงตลาดและชุมชนด้วยเช่นกัน

แต่ส่วนใหญ่แล้วโปรแกรมมักจะรับเฉพาะ Startup ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเท่านั้น…

อีกหนึ่งข้อจำกัดที่ Startup หลายรายเจอคือ ธุรกิจของตัวเองมีความเป็นไปได้ แต่ขาดโอกาสเพราะโปรแกรมเหล่านี้มีการจำกัดประเภทของธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม ดังนั้น การจะมีโปรแกรมบ่มเพาะ Startup ที่รองรับในหลากหลายอุตสาหกรรมนั้น กลายเป็นเรื่องจำเป็นของสังคมไทย

ทำไม MAX VENTURES โดย PTG Energy ถึงน่าสนใจสำหรับ Startup ไทย

MAX Ventures ไม่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการลงทุนเพียงเท่านั้น แต่ยังมีความต้องการในการพัฒนาธุรกิจ Startup และสร้างเครือข่ายร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่สนใจ เพื่อเดินหน้าสร้างระบบนิเวศน์ที่ดียิ่งขึ้น สร้างนวัตกรรม สร้าง New S-Curve เพื่อตอบรับกับสังคมเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

PTG Energy ได้ก่อตั้ง MAX Ventures เพื่อเป็น Corporate Venture Capital (CVC) เพื่อเข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัท Startup ต่าง ๆ ที่มีศักยภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับคู่ค้า ให้ธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็น Solution ที่ช่วยแก้ปัญหาและเชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกด้านของช่วงชีวิต

สำหรับ MAX Ventures ตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์หลัก ๆ 3 อย่าง คือ

  • Incubation บ่มเพาะธุรกิจ Startup หน้าใหม่ เพื่อสร้าง Solution ที่แก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มได้จริง
  • Co-Creation ร่วมสร้างธุรกิจร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ที่สนใจ เพื่อจับมือเป็นพันธมิตรสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
  • Investment ลงทุนต่อยอดในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ PTG Energy

โดยในธุรกิจที่ MAX Ventures สนใจนั้นไม่ใช่เพียงแค่ธุรกิจด้านพลังงานเท่านั้น แต่ครอบคลุมทั้งธุรกิจด้านการบริหารและการจัดการระบบ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจ Auto Service ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปจนถึงธุรกิจบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีความต้องการโซลูชันทางธุรกิจในหลากหลายด้าน ซึ่งก็นับว่าเป็นข้อดีสำหรับ Startup ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่จะได้มีโอกาสเติบโตไปกับ PTG

อยากผลักดันในธุรกิจเติบโต มีช่องทางอย่างไร

นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับ Startup ที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นในการเดินหน้าธุรกิจ เพราะตอนนี้ทาง MAX Ventures โดย PTG Energy ได้มีการจัดตั้งโปรแกรมบ่มเพาะสำหรับ Startup โดยจะมีการเฟ้นหาธุรกิจ Startup ที่มีโอกาสในการเติบโตสูงเข้ามาทำงานร่วมกับ PTG Energy 

โดยจะมีการทำ Business Matching ระหว่าง Startup กับธุรกิจในเครือของ PTG เพื่อสร้าง Pilot Project ร่วมกัน จะมีการสนับสนุนทั้งเงินลงทุน และทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของธุรกิจเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อประเมินศักยภาพของทีม และจะนำไปสู่การลงทุนหรือสร้าง Partnership ร่วมกัน

ซึ่งโปรแกรม Incubation นี้ ต้องยอมรับว่ามีข้อดีมาก ๆ สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ ช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจ และช่วยให้ผู้ที่มีความสามารถแต่ไม่มีกำลังในการเริ่มธุรกิจสามารถต่อยอดได้จริง โดยโปรแกรมของ MAX Ventures จะมีทุนสนับสนุนเพื่อไปใช้ในการทำโปรเจกต์ เริ่มต้นที่ 100,000 บาท และจะมีการทำ Consulting และ Mentoring จากทางทีม MAX Ventures และ PTG ใน BU ต่าง ๆ

นับว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญของ Startup ในการต่อยอดสู่การเป็นธุรกิจ รวมไปถึงโอกาสการ Synergy ร่วมกับ PTG Energy ในอนาคต 

ขั้นตอนของการเข้าร่วมโครงการ

1) โดยทีมที่สนใจสามารถสมัคร ผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/MAXVentures ภายในวันที่ 30 เมษายน 2022 นี้ โดยจะต้องเตรียม

  • Pitching Deck และ Business Plan เบื้องต้น
  • คลิปวิดีโอ Pitching ระยะเวลา 3 - 7 นาที

2) หลังจากนั้นจะต้องรอผลการ Pre-Screen by MAX Ventures โดยจะมีการคัดเลือกทีมและประกาศผลทีมที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 12 ทีม ให้มานำเสนอต่อผู้บริหาร Incubation Committee 

3) ทีมที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 12 ทีม นำเสนอ Pitching กับ Incubation Committee ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2022 ซึ่งจะต้องเตรียมตัว ดังนี้

  • Pitching Deck
  • MVP / Prototype จริงในการแสดงตัวอย่าง

และจะประกาศผลการคัดเลือกทีมที่ได้เข้าโปรแกรม 5 ทีมสุดท้ายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2022

เมื่อได้ 5 ทีมสุดท้ายแล้ว ก็จะได้เข้ากระบวนการพัฒนา Startup ให้เติบโตร่วมกับ MAX Ventures พร้อมรับทุนสนับสนุนต่อยอดไอเดียและการเรียนรู้จาก MAX Ventures และ Business Unit ต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถต่อยอดไปสู่การลงทุนและเป็นหุ้นส่วนร่วมกับ MAX Ventures เพื่อส่งมอบ Solution ของ Startup ให้ไปถึงมือผู้บริโภคจริงย้ำว่าภายใน 30 เมษายนนี้เท่านั้น สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/MAXVentures

บทความนี้เป็น Advertorial


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

วันนี้จะดูอะไรดี ? เลือกไปเลือกมาสุดท้ายไม่ได้ดู รู้จัก Streaming Fatigue “ยิ่งตัวเลือกมากยิ่งเหนื่อยใจ”

Streaming บริการที่ควรจะสร้างความสุข กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องปวดหัวกว่าเดิมจนมองไม่เห็นความคุ้มค่าของมันอีกต่อไป เพราะว่าตัวเลือกที่เยอะไป ราคาแพงขึ้น คอนเทนต์น้อยลง นำไปสู่ปั...

Responsive image

AI จะมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ ด้วยพลัง Spatial Intelligence ยุคใหม่ของ AI ที่ใกล้เป็นจริงขึ้นทุกวัน

การสร้างรูป การเข้าใจองค์ประกอบของโลก ไม่เพียงพอสำหรับ AI อีกต่อไปแล้ว Fei-Fei Li ผู้บุกเบิกด้านปัญญาประดิษฐ์มองว่า อนาคตต่อไปของ AI คือ การมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ...

Responsive image

RWA อนาคตแห่งการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของโลกยุคใหม่ ที่ทุกคนเข้าถึงได้

SCBX ยกทัพผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความรู้เรื่อง Real World Asset (RWA)...