สำรวจ orbix เมืองหลวงแห่งโอกาสของคริปโตเนียนและจักรวาล Digital Asset ของ Unita Capital | Techsauce

สำรวจ orbix เมืองหลวงแห่งโอกาสของคริปโตเนียนและจักรวาล Digital Asset ของ Unita Capital

หากติดตาม Techsauce อยู่ก่อนแล้วจะเห็นว่า ธนาคารกสิกรไทยแตกไลน์ธุรกิจออกไปหลายด้านและแต่ละด้านก็ถือเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่น เช่น KBTG ที่ลุยด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี Beacon Venture Capital ที่เน้นลงทุนในสตาร์ทอัพและจัดทำโครงการบ่มเพาะธุรกิจ Unita Capital บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินที่ลงทุนในธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งภายใต้ Unita Capital (บริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จำกัด) มี 4 บริษัทลูกในตระกูล ออร์บิกซ์ (orbix) ที่ลุยทำธุรกิจในระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าจับตา

สำรวจ orbix เมืองหลวงแห่งโอกาสของคริปโตเนียน และจักรวาล Digital Asset ของ Unita Capital

orbixดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด ให้ข้อมูลว่า orbix เป็นบริษัทลูกของ Unita Capital ซึ่งแยกออกมาเป็น 4 ธุรกิจล้อมรอบสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนี้

 • บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด
  ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (ที่เกิดจาก Unita Capital เข้าซื้อกิจการ บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้พัฒนากระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล Satang Pro ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น orbix Trade)

 • บริษัท ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด
  ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีบล็อกเชน อาทิ Quarix Chain ระบบบล็อกเชนที่เกิดจากแนวคิดการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริงในทุกภาคส่วน

 • บริษัท ออร์บิกซ์ คัสโทเดียน จำกัด
  ผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัล (อยู่ระหว่างยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ)

 • บริษัท ออร์บิกซ์ อินเวสท์ จำกัด
  ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ คาดว่าจะได้ภายในไตรมาส 2 ของปีนี้)  

orbix

หลังการจัดตั้ง บริษัท ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (orbix Tech) Unita Capital ก็สนับสนุนการการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้าง Ecosystem Digital Asset ของตัวเอง ร่วมกับการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล โดย orbix Tech ได้พัฒนาบล็อกเชนที่มีชื่อว่า Quarix Chain เพื่อนำไปสู่การใช้งานจริงในทุกภาคส่วน และเติมเต็มจักรวาล Digital Asset ของ Unita Capital ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ Quarix Chain อำนวยความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งาน ได้แก่ 1) ใช้ REAL Money ในการซื้อขายได้ โดยรองรับการทำธุรกรรมทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ 2) มี REAL Assets จริง เพราะระบบช่วยแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงให้เป็นโทเคนดิจิทัลได้ ไม่มีเหรียญทิพย์ และ 3) มีระบบ REAL Identity ช่วยยืนยันตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้งาน 

ทั้ง orbix ที่เป็นกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลตัวแรกของบริษัท และ Quarix Chain ซึ่งเป็นบล็อกเชนภายใต้การพัฒนาของ orbix Tech จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานด้านเทคโนโลยีอย่างมั่นคง และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเมื่อได้ชื่อว่า อยู่ภายใต้ Unita Capital ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ KBank   

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน มิจฉาชีพออนไลน์และภัยไซเบอร์เกิดขึ้นถี่กว่าเดิมมาก มูลค่าความเสียหายก็กระจายวงกว้างไปหลายกลุ่ม ดังนั้น ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) จึงเป็นสิ่งที่ทุกคน ทุกฝ่าย ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง การพัฒนาแพลตฟอร์ม orbix ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และคำนึงถึงดีไซน์ ฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ ร่วมกับระบบความปลอดภัย โดยในด้านดีไซน์ orbix ได้ Beacon Interface มาเป็นผู้ออกแบบ UX/XI ให้ ส่วนในเรื่องเทคโนโลยี orbix เป็นผู้พัฒนาเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างปลอดภัย ด้วย 3 ฟีเจอร์เด่น ๆ ที่พัฒนาขึ้น เสมือนเป็นเครื่องมือและให้ข้อมูลที่ช่วยในการลงทุนได้ นั่นคือ

 • Wallet Lock ที่มีระบบการล็อกกระเป๋าสองชั้น ลูกค้าสามารถตั้งค่าเปิด-ปิด Wallet Lock ได้ด้วยตนเอง และยังเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ยืนยันการถอนเหรียญด้วยการสแกนใบหน้า (Face Scan)

 • Price Alert ระบบแจ้งเตือนเมื่อราคาเหรียญที่เลือกไว้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นราคาที่ใช่ ช่วยให้ผู้ใช้งาน/นักลงทุน/คริปโตเนียน ไม่พลาดทุกโอกาสการซื้อขาย เพราะรับรู้ความเคลื่อนไหวของเหรียญได้โดยไม่ต้องเฝ้าจอตลอดเวลา 

 • orbix Balance ระบบที่บริษัทวางแผนเปิดตัวฟีเจอร์ภายในปีนี้ โดยเป็นระบบที่ช่วยคำนวณต้นทุนเหรียญอัตโนมัติ ทำให้รู้ตัวเลขกำไร-ขาดทุนทุกเหรียญ โดยไม่ต้องเสียเวลาคำนวณ

การใช้งานแพลตฟอร์มเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ผู้ใช้งานต้องเรียนรู้การใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ และเนื่องจากการเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทำได้ตลอดเวลา ต่างจากการเทรดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีเวลาเปิดปิด orbix จึงจัดทีมให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หัวใจสำคัญของการเปิด ‘เมืองหลวงแห่งโอกาสของคริปโตเนียน (The Capital of Kryptonian)’ 

orbixราคา BTC ได้ทำจุดสูงสุด (All time high) ที่ 73,000 ดอลลาร์ และการอนุมัติ BTC ETF ของสหรัฐอเมริกา เป็นสองจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลต่อการตอบรับและเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในไตรมาสแรกของปีนี้ โดยเป็นการเปิดประตูให้นักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล นักลงทุนหน้าเดิมก็กลับเข้ามาในตลาดด้วยเช่นกัน และ orbix เองในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้เล่นของอุตสาหกรรมนี้ จึงต้องการสร้างความแตกต่างภายใต้แนวคิด เมืองหลวงแห่งโอกาสของคริปโตเนียน (The Capital of Kryptonian) เพื่อเป็นศูนย์รวมของเหล่านักลงทุนหลากหลายสไตล์ที่เข้ามาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีคุณภาพ 

แต่ก่อนนักลงทุนที่จะเข้าเมืองหลวงแห่งโอกาสของคริปโตเนียนได้ ต้องเข้าไปทำ Krytonian Test ผ่านการเล่นเกม (Gamification) ก่อน เพื่อประเมินความเข้าใจด้านการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง ซึ่งหลังจากทำแบบทดสอบแล้ว ผู้สมัครใช้งานก็จะได้รู้สไตล์การลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง ดังนี้ 

 • Professional Trader คือ นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการเทรด 
 • Risk Taker คือ นักลงทุนที่รับความเสี่ยงสูงได้ เน้นได้ผลตอบแทนสูง
 • Wagon Jumper คือ นักลงทุนที่เทรดตามกระแส ไม่ยอมตกเทรนด์ 
 • Crypto Evangelist คือ นักลงทุนที่เน้นการลงทุนระยะยาวและมีความเชื่อมั่นในคริปโต 

เมื่อรู้สไตล์การลงทุนแล้ว นักลงทุนก็จะได้รูป Profile ที่แตกต่างกันไปตามสไตล์การลงทุน รวมกว่า 32 รูปแบบ ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของ 4 ศิลปิน NFT ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ได้แก่ BKKBROS, The Duang, IPutsa และ Tanstar หลังจากนั้นก็สามารถเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตน ซึ่งมีให้เลือก 2 แบบ คือ การยืนยันตัวตนผ่าน NDID สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และการยืนยันตัวตนบน K+ สำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้ว

orbixในมุมของฝั่งผู้ใช้งาน เมื่อได้รู้สไตล์การลงทุนและเข้าถึงฟีเจอร์ใช้งานง่าย มีระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ orbix ยังมีการคุ้มครองนักลงทุนในด้านอื่นๆ อีก เช่น  

 • สร้างความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล บนแพลตฟอร์มเทรดจะมีข้อมูลให้นักลงทุนตรวจสอบได้ว่า ลงทุนในเหรียญใดไปแล้ว ราคาขึ้นหรือลง ได้กำไรหรือขาดทุน รวมถึงข้อมูลสภาพคล่องหรือข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือครองอยู่

 • มีการพิจารณาเหรียญบนกระดานเทรดอย่างสม่ำเสมอ โดยหากถ้าเหรียญใดไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะ ‘มีการเพิกถอนออกจากกระดาน’ โดยทาง orbix จะคัดเลือกเหรียญ (List) และติดตามดูแลอย่างเข้มข้น ทบทวนหรือตรวจสอบเหรียญตามรอบเวลา ด้วยเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์การซื้อขายเหรียญที่ดีมีคุณภาพ และถ้าเหรียญใดไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะนำเหรียญออกจากระบบ (Delist) เพื่อรักษามาตรฐาน ความเชื่อมั่น และป้องกันไม่ให้เกิดสร้างความเสียหายแก่นักลงทุน 

“เราต้องทำให้ชุมชนคริปโตเนียนเป็น Trust Loyalty Partners สิ่งที่จะต้องมองควบคู่กันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คือ ทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมนี้ในไทยเริ่มให้ความสำคัญในการคุ้มครองนักลงทุน แม้ไม่ใช่นักลงทุนรายใหญ่ แต่เราก็วางแนวทางคุ้มครองเอาไว้ บางส่วนเริ่มทำไปแล้วและคาดหวังว่า จะก่อให้เกิดการยกระดับทั้งอุตสาหกรรม” คุณชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด อธิบาย

orbixคุณชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด

อีกประเด็นที่สะเทือนตลาดคริปโต คือ บางแพลตฟอร์มหรือบางเหรียญกลายเป็นเครื่องมือหลอกลงทุน เท่ากับว่า ขาดธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ แต่กว่าเรื่องจะแดงก็ทำให้นักลงทุนจำนวนไม่น้อยเสียหายกันหนักหนาสาหัส 

“ลูกค้าต้องการ Easy & Trustworthy ในแง่ Governance หรือธรรมาภิบาล เราจึงตั้ง ‘บอร์ดอิสระ’ ซึ่งมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง อาจารย์ และผู้ที่เข้าใจตลาดทุน มาร่วมเป็นบอร์ด เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ” คุณชาญวิทย์กล่าวถึงธรรมาภิบาลให้รับทราบโดยทั่วกัน

ปัจจุบัน orbix Trade มีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Gas Fee) โดยหลังจากนี้เข้าสู่ช่วงทำตลาด เพิ่มผู้ใช้งานที่เป็นลูกค้าใหม่ ร่วมกับการทำตลาดกับลูกค้าเดิม และสำหรับการทำตลาด orbix วางแผนทำหลายรูปแบบ รับตลาดคริปโตที่อยู่ในช่วงขาขึ้น ดังนี้

 • รูปแบบแรก Kryptonian Referral Program โปรแกรมที่ให้ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายดิจิทัลโทเคนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 

 • รูปแบบที่สอง orbix เตรียมเปิดตัว OBX Reward Point เพื่อให้คริปโตเนียนหรือผู้สนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลได้สะสม Point จากกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาแลกรับสิทธิพิเศษและของสมนาคุณ 

 • รูปแบบที่สาม ทำแคมเปญ 2 ต่อ ดึงดูดให้ผู้สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ The Capital of Kryptonian โดย ต่อที่ 1: Welcome to orbix ‘The Capital of Kryptonian’ สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครและยืนยันตัวตนกับ orbix สำเร็จ ก็จะได้รับ Cash Back มูลค่า 200 บาท (จำกัด 2,000 สิทธิ์ ระยะเวลากิจกรรม 12 มี.ค. – 11 เม.ย. 67) ต่อที่ 2: Deposit Bonus เมื่อยืนยันตัวตนกับ orbix แล้ว ให้ชาวคริปโตเนียนกรอกโค้ด ‘OBDEPB’ และโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายที่เปิดไว้กับ orbix ตามเงื่อนไขที่กำหนด ก็จะได้รับ Cash Back เพิ่มสูงสุดถึง 500 บาท (จำกัด 1,500 สิทธิ์ ระยะเวลากิจกรรม 21 มี.ค. – 20 พ.ค. 67) 

กิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะผลักดันให้เป้ารายได้ภายในปีนี้ของ orbix เป็นไปตามที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ orbix เองก็มีแผนที่จะเพิ่มเหรียญเข้าระบบอีก โดยคุณชาญวิทย์กล่าวว่า แพลตฟอร์ม orbix อาจไม่ใช่แพลตฟอร์มที่มีเหรียญมากที่สุด แต่เหรียญที่อยู่บน orbix ทุกเหรียญจะต้องดีและมีคุณภาพ เชื่อถือได้ และอีก 3 ปีข้างหน้า คุณชาญวิทย์เชื่อว่า ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นของกระดาน orbix จะผลักดันให้แพลตฟอร์มเติบโตจนขึ้นเป็นเบอร์ 3 ของตลาด จากปัจจุบันที่มีแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยราว 10 แพลตฟอร์ม  

เหนือสิ่งอื่นใด 'ความเชื่อมั่น การมีแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้' เป็นหลักสำคัญที่จะดึงความสนใจจากสายเทรดทั่วไปให้มาเป็นประชากรชาวคริปโตเนียน ในประเด็นนี้ คุณชาญวิทย์อธิบายว่า orbix Trade อยู่ใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) การยื่นเรื่องขอใบอนุญาตต่างๆ จึงต้องนำเสนอต่อ ธปท. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนั้น ทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นในระบบซื้อขายจึงต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้นในระดับ Bank Grade ทั้งเรื่องการกำกับดูแลสินทรัพย์ และการพัฒนาเทคโนโลยีหลังบ้าน 

“คนส่วนหนึ่งยังไม่กล้าลงทุน รอจะเข้าแต่ Trust Service Provider ซึ่งการเทรดบน orbix แพลตฟอร์ม Trustworthy ก็ช่วยสร้างความอุ่นใจ สบายใจที่จะอยู่กับเราซึ่งเป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย และเราเชื่อว่า ลูกค้าที่เชื่อใน Easy & Trustworthy จะเห็นว่า orbix ต่างจากแพลตฟอร์มที่มีในตลาด เพราะ orbix ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าได้ มีบริการและโซลูชันที่ตอบโจทย์ และยังมี Ecosystem ในจักรวาล Digital Asset ของ Unita Capital ที่จะเกิดความเชื่อมโยงและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมาก” คุณชาญวิทย์กล่าวถึงโอกาสการลงทุนจากการเข้ามาเป็นชาวคริปโตเนียน พร้อม ๆ กับโอกาสการเติบโตของ orbix ที่สามารถต่อยอดได้หลากหลายช่องทาง

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและยืนยันตัวตนกับ orbix ได้แล้วที่  https://www.orbixtrade.com/launch-app

**สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** 

บทความนี้เป็น Advertorial
#orbix #OrbixTrade #UnitaCaptital #KBank #เมืองหลวงแห่งโอกาสของคริปโตเนียน

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

จากงาน MFEC Inspire สู่ DataWise: ก้าวใหม่เพื่อองค์กรของไทยในการยกระดับด้าน Data & AI

เมื่อ Data & AI เป็นเรื่องสำคัญในการ Transform องค์กร ในปัจจุบัน แต่ทว่าความท้าทายทั้งด้านทักษะ ทุน ความเข้าใจ และคน ยังส่งผลให้การพัฒนาเกิดขึ้นได้ช้าหรืออาจเกิดข้อผิดพลาด นำไปสู่ค...

Responsive image

วันนี้จะดูอะไรดี ? เลือกไปเลือกมาสุดท้ายไม่ได้ดู รู้จัก Streaming Fatigue “ยิ่งตัวเลือกมากยิ่งเหนื่อยใจ”

Streaming บริการที่ควรจะสร้างความสุข กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องปวดหัวกว่าเดิมจนมองไม่เห็นความคุ้มค่าของมันอีกต่อไป เพราะว่าตัวเลือกที่เยอะไป ราคาแพงขึ้น คอนเทนต์น้อยลง นำไปสู่ปั...

Responsive image

Fei-Fei Li เผย AI จะ 'เข้าใจ' ผ่านการเห็นและลงมือทำด้วยพลัง Spatial Intelligence ยุคใหม่ที่ AI ใกล้เป็นจริงขึ้นทุกวัน

การสร้างรูป การเข้าใจองค์ประกอบของโลก ไม่เพียงพอสำหรับ AI อีกต่อไปแล้ว Fei-Fei Li ผู้บุกเบิกด้านปัญญาประดิษฐ์มองว่า อนาคตต่อไปของ AI คือ การมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ...