สร้างพลังคน สร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน ผ่าวิสัยทัศน์โครงการการศึกษาของ Samsung ช่วยเยาวชนไทยอัปสกิลดิจิทัล | Techsauce

สร้างพลังคน สร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน ผ่าวิสัยทัศน์โครงการการศึกษาของ Samsung ช่วยเยาวชนไทยอัปสกิลดิจิทัล

Samsung โชว์วิสัยทัศน์ Together for Tomorrow Enabling People ‘มุ่งสร้างพลังคน สร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน’ พร้อมสนับสนุนเด็กไทยให้มีทักษะดิจิทัล ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อผู้คนและสังคม ขับเคลื่อนสังคมไทยในยุค Thailand 5.0

วันนี้โลกกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค 5.0 ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ ทำให้ตัวแปรด้านสังคม เศรษฐกิจจำเป็นต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านความพร้อมในความรู้และทักษะ รวมถึงความพร้อมด้านนวัตกรรม

Techsauce ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณพรรณวลัย อินทราพิเชฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่จะมาผ่าวิสัยทัศน์ของบริษัท กับความตั้งใจที่จะสร้างอนาคต ด้วยการสร้างพลังคน

Samsung กับวิสัยทัศน์ Together for Tomorrow Enabling People

“เยาวชนจะเป็นผู้สร้างจุดเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคมได้เร็วที่สุด และเป็นกำลังสำคัญ” คุณพรรณวลัยกล่าว 

นี่จึงเป็นเหมือนความคิดริเริ่มที่ Samsung ต้องการส่งเสริมเยาวชน เพื่อเสริมทักษะแห่งอนาคต (Future Skill) ให้เด็กไทย ผ่านการอบรมให้ความรู้ และเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเปิดโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  ผ่านโครงการด้านการศึกษาสองโครงการ ได้แก่ 

  • Samsung Innovation Campus โครงการที่มุ่งปลดล็อกศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลให้คนไทยอย่างเท่าเทียม ผ่านการแจกทุนการศึกษาและเปิดคอร์สออนไลน์ให้เรียนฟรี เพื่ออัปสกิลทักษะแห่งอนาคตด้าน Generative AI และการโค้ดดิ้ง (Basic Coding) 
  • Samsung Solve for Tomorrow เวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้โชว์ศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านการประกวดประชันไอเดียที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาสังคม โดยเน้นการลงมือทำจริง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะจริง และค้นพบแรงบันดาลใจดี ๆ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเหล่าพันธมิตรซัมซุงในวงการเทคโนโลยีดิจิทัลที่มาร่วมในโครงการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

คุณพรรณวลัยเน้นย้ำว่า ทั้งสองโครงการการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ Together for Tomorrow Enabling People เป็นโครงการที่บริษัทแม่ของ Samsung ในประเทศเกาหลีใต้ ให้ความสำคัญอย่างมาก จึงมีการลงทุนทั้งเม็ดเงิน และการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้โครงการสัมฤทธิ์ผล

“Samsung ตั้งเป้าว่าทุกปีเราจะต้องลงทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับเยาวชน และพยายามทำให้แน่ใจว่าโครงการดำเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้”

โดยเราจะเห็นว่าตลอด 6 ปีที่โครงการได้ดำเนินมาทั่วโลก มีการสอนจริง มีการลงมือทำจริง มีคณะอาจารย์มาร่วมให้ความรู้ และมีความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถพัฒนานวัตกรรมออกไปใช้ได้จริง

ทำไมนวัตกรรมถึงสำคัญในมุมมองของ Samsung 

คุณพรรณวลัยกล่าวว่า สำหรับ Samsung นั้น แน่นอนนวัตกรรมเป็นเรื่องสำคัญ แต่ Samsung จะเอานวัตกรรมมาทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ใช่มาแทนที่ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ หรือ Digital Solution ที่ช่วยส่งเสริมทั้งเยาวชนรวมถึงพนักงานของ Samsung เอง ให้สามารถสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น 

โครงการ Samsung Solve for Tomorrow ซึ่งเป็นเวทีประชันนวัตกรรมของเยาวชน คุณพรรณวลัยเผยว่า Samsung ประทับใจและตื่นเต้นกับนวัตกรรมที่เด็กไทยคิดค้นขึ้นในทุกๆ ปีการแข่งขัน เพราะล้วนแล้วแต่เป็นนวัตกรรมที่ก้าวล้ำ ช่วยแก้ปัญหาได้จริง

“ถ้าประเทศไทยมีโครงการสนับสนุนเยาวชนในลักษณะนี้จำนวนมาก จะช่วยพัฒนาเยาวชน สังคม และผู้คนได้ในวงกว้าง” คุณพรรณวลัยกล่าวเสริม

โดยโครงการฯ ไม่ใช่เพียงสอนให้เยาวชนค้นหาปัญหา และค้นหานวัตกรรมที่จะช่วยแก้เท่านั้น แต่ยังเสริมทักษะด้านธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำ Solution ไปต่อยอด สร้างธุรกิจ สร้างรายได้ และสร้างประโยชน์ให้สังคมได้จริง 

เมื่อถามว่าทำไมประเทศไทยต้องการนวัตกรรม และ Samsung มีวิสัยทัศน์ที่จะช่วยสนับสนุนอย่างไรบ้าง

คุณพรรณวลัยกล่าวว่า ปัจจุบันเยาวชนไทยมีศักยภาพมาก ในด้านความรู้และทักษะ แต่ประเทศเรายังขาดเครื่องมือที่จะช่วยทลายข้อจำกัดการเรียนรู้ของเยาวชน Samsung เชื่อว่าถ้าบริษัทสามารถกระจายโอกาสผ่านการมอบความรู้และเครื่องมือการเรียนรู้ให้เยาวชนได้ เยาวชนไทยจะพัฒนาทัดเทียมทั่วโลกได้ไม่ยาก

ในปี 2567 นี้ สำหรับโครงการ Samsung Solve for Tomorrow คุณพรรณวลัยชี้ว่าบริษัทหวังจะได้ร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชน และสนับสนุนให้นวัตกรรมใช้งานได้จริง สร้างรายได้ หรือสร้างผลกระทบเชิงบวกให้ประเทศในอนาคตอันใกล้

เยาวชน ทักษะดิจิทัล และอนาคต 

“ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุค 5.0 ในขณะที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ถ้าเราก้าวตามไม่ทัน อาจทำให้ช้ากว่าคนอื่น”

คุณพรรณวลัยได้เน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้เยาวชน โดยมองว่าการเพิ่มทักษะดิจิทัลจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้เยาวชนเองและประเทศ จึงเป็นพื้นฐานที่เราต้องร่วมกันสนับสนุน

โดยในโครงการ Samsung Innovation Campus ปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษกว่าปีก่อนๆ เพราะจะเปิดคอร์สเรียนรูปแบบออนไลน์ และรับผู้เรียนแบบไม่จำกัดอายุ โดยเนื้อหาของคอร์สเรียนจะมีทั้ง การเขียนโค้ดขั้นพื้นฐานและด้าน Generative AI ที่สำคัญคือไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนเยาวชนและคนทำงานในยุค AI ให้มีความพร้อม และ Samsung หวังว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนได้

ภารกิจด้าน AI ของ Samsung 

คุณพรรณวลัยยืนยันว่า Samsung ให้ความสำคัญกับการพัฒนา AI เป็นอย่างมาก เห็นได้จากการเป็นบริษัทแรกที่เปิดตัวสมาร์ตโฟน AI นอกจากนั้นยังมี Smart TV ที่มีฟีเจอร์ AI และเครื่องซักผ้าที่มีฟีเจอร์ AI ด้วย

โดยในอนาคตทุกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของ Samsung จะใช้พลัง AI มาช่วย เพื่อสร้างชีวิตผู้บริโภคให้ดีขึ้น

ช่วงสุดท้ายของการสนทนา คุณพรรณวลัยยืนยันว่า Samsung จะเดินหน้าลงทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อร่วมกันสนับสนุนเยาวชน ผลักดันประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์  ‘มุ่งสร้างพลังคน สร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน’  หรือ  Together for Tomorrow Enabling People

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

DataWise ที่ปรึกษาด้าน Data & AI ครบวงจร ผสานความเชี่ยวชาญให้เข้ากับความต้องการลูกค้าได้ลงตัว

คุยเรื่องเทคโนโลยีในองค์กร กับ DataWise ผู้ให้บริการ Data & AI ครบวงจร...

Responsive image

LVMH จะเนรมิตโอลิมปิก ปารีส 2024 ให้เป็นมหกรรมกีฬาที่หรูหราที่สุดในโลก

โอลิมปิก ปารีส 2024 จะกลายเป็นมหกรรมกีฬาที่หรูหราและมีสไตล์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ หลัง LVMH อาณาจักรแบรนด์หรูระดับโลกรับหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลัก และช่วยรังสรรค์ความยิ่งใหญ่ของก...

Responsive image

Traffy Fondue เตรียมนำ 'AI' มาขับเคลื่อน เปลี่ยนเมืองจากเสียงสะท้อนของ 'คน'

Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง ที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเมืองอย่างครบวงจร...