สร้างทีมดิจิทัลให้พร้อมแข่งขัน กับหลักสูตรชั้นนำระดับโลก SimpliLearn Master Certification Program จาก YourNextU by SEAC | Techsauce /* */ /* */

สร้างทีมดิจิทัลให้พร้อมแข่งขัน กับหลักสูตรชั้นนำระดับโลก SimpliLearn Master Certification Program จาก YourNextU by SEAC

ใครๆ ก็พูดถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลกันมานานแล้ว ไม่ว่าจะในมิติของวิธีติดต่อสื่อสาร วิธีขายสินค้า หรือกระทั่งวิธีทำการตลาด ธุรกิจทั้งน้อยใหญ่ล้วนต้องหันมาเสนอขายสินค้าออนไลน์แข่งกันมากขึ้น ทำให้เราก็ยิ่งเห็นความสำคัญของการทำการตลาดดิจิทัลมากขึ้นกว่าเดิม

SimpliLearn Master Certification Program จาก YourNextU by SEAC

แต่ด้วยหน้าตาบริบทโลกการทำงานปัจจุบัน ‘เปลี่ยนไป’ อย่างมาก โจทย์ความท้าทายในยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่นกัน ดังนั้น การอัปเดตทักษะและวิธีเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรและบุคลากรในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล จึงเป็นสิ่งสำคัญ ตัวคนทำงานและตัวองค์กรธุรกิจเองก็ต้องคอย ‘ปรับตัว’ ให้ทันยุคเพื่อให้เป็น “ผู้อยู่รอด” ในโลกวันนี้

SEAC (ซีแอค) ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากรและองค์กรในประเทศไทย ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ และหลักสูตรระดับเวิลด์คลาส เพื่อให้ทุกคนสร้างอนาคตที่ดีกว่า ได้จัดงานสัมมนา YourNextU by SEAC “Bridging Digital Age Skill Gaps ถอดรหัสความสำเร็จเพื่อเติมทักษะบุคลากรในยุคดิจิทัล” เพื่อเปิดมุมมองผู้นำองค์กรให้เข้าใจการทำ Digital Transformation ก่อนว่า การวางกลยุทธ์ทางดิจิทัลไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพียงเท่านั้น  แต่ต้องให้ความสำคัญกับคนและวัฒนธรรมขององค์กร (People and Culture) ซึ่งถือเป็นแกนหลักที่สำคัญที่สุด

คุณนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ YourNextU by SEAC กล่าวว่า “เพียง 2-3 ปีในยุคโควิด เราเริ่มมองเห็นสัญญาณเรื่องของเทรนด์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรไทยที่คล้าย ๆ กัน”

สัญญาณแรกคือ More Agile and Adaptive แทบจะทุกองค์กรกำลังมองหา และคาดหวังพนักงานที่มี Mindset เปิดรับกับสิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน และมีวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ให้ได้ด้วยความรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นเกือบทุกองค์กรในช่วง 2-3 ปีนี้ 

สัญญาณที่สอง คือ Sense & Response Rather Than “Solid Planing” หลาย ๆ องค์กรเริ่มวางแผนที่สั้นลง แต่เน้นเรื่องของทำอย่างไรให้ “คน” มีโอกาสได้นำแผนไปทดลอง และมีการปรับแผนพร้อมกับวิธีการทำงานใหม่ ๆ ซึ่งถือเป็นจุดที่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการทำงานไปค่อนข้างเยอะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

สัญญาณที่สาม คือ Become Technology (Enabled) Business แทบจะทุกอุตสาหกรรม จำเป็นจะต้องมองในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งถือเป็นโจทย์เรื่องของการทำงานในรูปแบบใหม่ในยุคนี้ 

เมื่อเรารู้ว่าบริบทโลกไม่มีอะไรเหมือนเดิม แล้วตัวเรา องค์กรเราจะเป็นแบบเดิม หรือเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลง...

ทั้งนี้ คุณนิภัทรา กล่าวเพิ่มเติมว่า “เมื่อโจทย์การทำงานเปลี่ยนไป ทักษะที่จำเป็นในการทำงานก็เปลี่ยนไปเช่นกัน เพราะหนึ่งในความท้าทายเดียวนั่นคือเรื่องของ ‘คน’ โดยข้อมูลจาก World Economic Forum ระบุว่า มีการคาดการณ์ว่า ภายใน 5 ข้างหน้า ชุดทักษะและประสบการณ์เดิมที่เราจะสามารถใช้ต่อไปได้นั้นจะมีแค่ 50% ส่วนอีก 50% เป็นชุดทักษะใหม่ที่จำเป็นจำต้องเรียนรู้แทบจะทุกตำแหน่งงาน

ทั้งนี้ชุดทักษะใหม่ ไม่ได้จำกัดเฉพาะ Digital Skills เท่านั้น แต่หมายถึงเรื่องของทักษะใหม่ๆในเรื่องของการทำงาน การนำทีม และการประสานงานแบบใหม่ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการทำงานแบบเดิม”

จุดสำคัญที่องค์กรจะต้องเริ่มมองคือ กลยุทธ์และแนวทางใหม่ที่ใช่ในการยกระดับ Mindset และ Skillset ที่สำคัญให้บุคลากรในองค์กรไปพร้อม ๆ กับการทำ Digital transformation 

ในภาพองค์รวม หากเราต้องการที่จะพัฒนาชุดทักษะให้กับคนในองค์กร จะต้องมีคุณสมบัติที่เป็น Hybrid Skill คือมีการผสมผสานระหว่าง Soft Skill และ Hard Skill ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างคุณค่าใหม่ ๆ และเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ฉะนั้นองค์ความรู้ที่เราต้องเริ่มมองวันนี้คือ “การผสมผสานทักษะ รู้กว้าง รู้หลายอย่าง”

SimpliLearn Master Certification Program จาก YourNextU by SEAC

ทั้งนี้ หากเป็นองค์กรใหญ่ หลักการแรกที่องค์กรจะต้องริเริ่มปรับองค์กรสู่ดิจิทัลให้พร้อมแข่งขัน คือ  

1. Understand ต้องดูว่าคนในองค์กรเข้าใจตรงกันหรือยังว่า Digital Transformation ทำไปเพื่อตอบโจทย์บริบทโลกการทำงานในวันนี้ และหน้าตาของ Digital Age เป็นอย่างไร 

2. Promote Opportunities ผู้นำต้องเข้าใจว่า Digital Age และ Digital Transformation คืออะไร สร้างโอกาสให้คนและองค์กรที่พร้อมเติบโตและก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำได้ในยุคดิจิทัล

3. Rethink ว่าเราจะสร้างคนยังไง หากเป็นองค์กรใหญ่อาจจะเลือกกลุ่ม Talent ให้เป็น Early Adopter ในการปรับตัว ติดอาวุธทักษะดิจิทัลที่จำเป็น ยกระดับศักยภาพด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่เท่าทันยุคสมัย การันตีในผลลัพธ์ และมีใบรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ เพื่อสร้างแต้มต่อให้พร้อมเข้าสู่ดิจิทัลก่อน

ถึงเวลาที่เราต้องปรับตัว เพิ่มทักษะ Digital Skill ในองค์กร-ตัวคุณ

ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลให้ YourNextU by SEAC ได้ร่วมมือกับสถาบันชั้นนำระดับโลกด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล อย่าง Simplilearn สถาบันออนไลน์ Bootcamp อันดับ#1 ที่การันตีด้วยรางวัลมากมาย และได้รับความไว้วางใจให้ติดอาวุธดิจิทัลให้กับบุคลากรจากกว่า 400 องค์กรชั้นนำจากกลุ่ม Fortune 500 ไม่ว่าจะเป็น Amazon, Visa, P&G หรือแม้แต่บริษัทชั้นนำของวงการเทคฯ อย่าง Microsoft หรือ IBM 

• เนื้อหามาตรฐานโลกที่พัฒนาร่วมกับองค์กรด้านเทคโนโลยีชั้นนำ ถ่ายทอดโดยตัวจริงในวงการ 

• ผนึกทุกประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการลงมือปฏิบัติ พิสูจน์แล้วว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าถึง 7 เท่า 

• สร้างแต้มต่อในยุคดิจิทัลด้วยเกียรติบัตรจากจาก Simplilearn และสถาบันชั้นนำอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล อย่าง IBM

โดยโปรแกรม Simplilearn Master Certification Program เรียนสดผ่านช่องทางออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน SimpliLearn ตาม 4 สายอาชีพ ทั้ง Data Analyst, Data Scientist, AI Engineer และ Digital Project Manager ในระยะเวลา 10 สัปดาห์

พบกับหลักสูตรแรก Data Analyst Master Certification ที่จะทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ที่จะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นี้ ลงทะเบียนได้แล้วที่ https://bit.ly/3sfjg0f

สนใจดูรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ เกี่ยวกับ Simplilearn Master Certification Program นี้ได้ที่ https://bit.ly/37tA9xm

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 

Website: https://www.yournextu.com/

หมายเลขโทรศัพท์  +66 61-420-5959

ทั้งหมดนี้จึงทำให้หลายองค์กรสามารถมั่นใจได้เลยว่า หลักสูตรที่ทาง YourNextU by SEAC ได้ร่วมกับ Simplilearn จะทำให้องค์กรมีความเข้าใจ พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและสามารถทำ Digital Transformation ได้อย่างมั่นใจ

บทความนี้เป็น Advertorial

RELATED ARTICLE

Responsive image

ทำความรู้จัก "9 Deep-tech Startups" โมเดล Spin-off สู่โลกธุรกิจของ สวทช.

สวทช. Accelerator องค์ความรู้ด้านเทคฯ และวิทยาศาสตร์ของภาครัฐ นำผลงานวิจัยจากห้องแล็บที่ทรงคุณประโยชน์มาต่อยอดให้เข้าถึงคนหมู่มากได้ ด้วยโมเดลธุรกิจให้ทันต่อความต้องการของตลาด โดยเ...

Responsive image

บำรุงราษฎร์ รุดหน้านวัตกรรมการแพทย์ นำ Radiology AI ช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของปอด และมะเร็งเต้านม แม่นยำ รวดเร็ว รักษาทันท่วงที

ล่าสุดโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดตัวนวัตกรรมทางการแพทย์ นำ Radiology AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของปอด และมะเร็งเต้านม ด้วย AI และ Deep Learning ในการบูรณาการเพื่อเพิ่มความรวดเ...

Responsive image

เอลซัลวาดอร์เสี่ยงกับอะไรมากกว่ากัน ระหว่างการตัดสินใจของผู้นำ กับความผันผวนของ Bitcoin

เอลซัลวาดอร์ ประเทศแรกที่ประกาศให้สกุลเงินดิจิทัลถูกกฎหมายประสบปัญหาเป็นอย่างมากจากการที่รัฐบาลได้ทยอยซื้อเหรียญ Bitcoin จนมีมูลค่าความเสียหายอย่างน้อย 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1...