LATEST IN SEAC

SEAC จับมือ พระจอมเกล้าธนบุรี ปั้นหลักสูตรประกาศนียบัตร Lab-To-Market Program รุ่น 2

SEAC จับมือ พระจอมเกล้าธนบุรี ปั้นหลักสูตรประกาศนียบัตร Lab-To-Market Program รุ่น 2...

Stanford Thailand Research Consortium Panel Innovating Education to Power Thailand’s Future Economy

A Stanford Thailand Research Consortium (STRC) panel reveals the skills gap in Thailand’s workforce development can be solved through collaboration between educational institutes, ...

SEAC ร่วมกับ เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตร Economic and Business Data Analysis รุ่นที่ 2

SEAC ร่วมมือ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าชูหลักสูตรศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและทางเศรษฐศาสตร์ “Economic and Business Data Analysis (with Tableau) รุ่นท...

การศึกษาไทย ไม่ใช่งานที่ทำคนเดียว สำเร็จเมื่อไรไม่รู้ ปรับ Mindset - ดูภาพใหญ่ - ร่วมมือเป็น Ecosystem

เรื่องของการศึกษาไทย ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นถกเถียงกันในหลายครั้ง ว่าจะทำอย่างไรที่จะสามารถยกระดับการศึกษาไทยได้ และในวันที่รูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไป จะมีวิธีอย่างไรในการปรับการสอน...

SEAC ชวนส่องเทรนด์ใหม่ในงาน SEAC Talks Forum-Essential Skills for Thai Workforce 2021

SEAC ชวนส่องเทรนด์ เผยความท้าทายครั้งใหม่จัด SEAC Talks Forum: Essential Skills for Thai Workforce 2021 ยกระดับศักยภาพคน สังคม และธุรกิจไทย ให้พร้อมสู่โลก VUCA World...

Haier Model Research Institute (HMI) creates a Global Strategic Partnership with SEAC

Haier Model Research Institute (HMI) creates a Global Strategic Partnership with SEAC through the establishment of the Southeast Asia Innovation Management Research Center...

Haier ผนึก SEAC เสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระดับโลก จัดตั้งศูนย์วิจัยและจัดการนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์ไฮเออร์ (HMI) ร่วมกับศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC) จัดตั้งศูนย์วิจัยและจัดการนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างผ...

บทเรียนที่เด็กจบใหม่ต้องรู้ ต่อยอดสู่อาชีพแห่งอนาคต

Techsauce ร่วมกับ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ในหัวข้อ "บทเรียนที่เด็กจบใหม่ต้องรู้ ต่อยอดสู่อาชีพแห่งอนาคต"...

บทเรียนที่เด็กจบใหม่ต้องรู้ ต่อยอดสู่อาชีพแห่งอนาคต

Techsauce ร่วมกับ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน จัด LIVE พิเศษในหัวข้อ "บทเรียนที่เด็กจบใหม่ต้องรู้ ต่อยอดสู่อาชีพแห่งอนาคต"...

7 Ways to Transform Learning from "Sucks" to "Cool" through Technology

7 Ways to Transform Learning from "Sucks" to "Cool" through Technology by Mr. James R. Engel, a Chief Learning Architect at SEAC...

Resiliency: Learning from Crisis to Build Better Businesses

Resiliency Learning from Crisis to Build Better Businesses by Mrs. Arinya Talerngsri, Chief Capability Officer and Managing Director at SEAC, and Annie Luu, Head of Global Partners...

SEAC ชู Outward Mindset วิธีคิดที่ทำให้ คุณ และ องค์กร ปลดล็อคเร่งสร้างความสำเร็จฝ่าฟันวิกฤต

ธุรกิจจะเติบโตและประสบความสำเร็จได้ ต้องเริ่มที่ “คน” เพราะคนคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาธุรกิจ ดังนั้นจึงต้องลงให้ลึกถึงราก โดยการสร้างมุมมองความคิดแบบร่วมกันทำงาน แบบ Collaboration ...

The Skills of Strategic Foresight that Drive Innovation by William Malek

The Skills of Strategic Foresight that Drive Innovation by William Malek...

SEAC รีเฟรมธุรกิจรับมือหลังวิกฤตปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset พร้อมพัฒนาคนในองค์กรและสังคม

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือปรับตัวให้ทัน จนอาจเรียกได้ว่าวิกฤตนี้เป็นเสมือน “ตัวเร่ง” ให้ SEAC ต...

ลมเปลี่ยนทิศ ความท้าทายครั้งใหม่ของ HR กับ 8 แนวทางพาองค์กรปรับตัวเข้าสู่ NEW ECONOMY

รูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมในยุคหลังโควิด-19 การปรับตัวของคนเพื่อเข้าสู่สังคมครั้งใหม่จะส่งผลอย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วทั้งโลก องค์กรและบริษัทส่วนใหญ่ต้องปรับเปลี่ยนร...

JOB