เบื้องหลัง PromptPay ของคนไทย กับ NITMX | Techsauce

เบื้องหลัง PromptPay ของคนไทย กับ NITMX


PromptPay เป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางการเงินที่ทำให้คนไทยสามารถโอนเงินระหว่างกันได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือการเปิดบัญชีหลายบัญชีกับหลายผู้ให้บริการ แต่นวัตกรรมการทางเงินนี้มีระบบและทีมที่ต้องอยู่เบื้องหลังในการพัฒนาและดูแลระบบ

Techsauce ชวนผู้อ่านไปทำความรู้จักกับทีม National ITMX (Interbank Transaction Management and Exchange) ผู้อยู่เบื้องหลังระบบ PromptPay ของคนไทยที่ในปี 2564 ที่ผ่านมา มียอดการใช้งานมากถึง 10,000 ล้านรายการ

กับเบื้องหลังแนวคิดในการทำระบบที่ต้องรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น (Scalable) และต้องเสถียร (Stable) เพื่อตอบกับความต้องการใช้งาน ไปจนถึงวิสัยทัศน์ในการให้บริการใหม่ ๆ ทั้งการใช้ PromptPay ในต่างประเทศ และการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ของธุรกิจด้วย PromptBiz

ชมเบื้องหลังภารกิจที่มีน้อยคนที่ได้ทำกับ
คุณวิจักขณ์ เศรษฐบุตร Assistant Managing Director (Architecture & Engineering) และ
คุณนิวัฒน์ กัณวเศรษฐ์ Assistant Managing Director (Infrastructure) จาก NITMX

RELATED ARTICLE

Responsive image

ขับเคลื่อน Smart Manufacturingโรงไฟฟ้า B.GRIMM Power ด้วย AI จาก REPCO NEX

เบื้องหลังความสำเร็จจากการยกระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค 4.0 ของโรงไฟฟ้าระดับโลก ด้วย AI โดยทีมที่ทำเป็น ในยุคที่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรมเป็นเรื่องสำคัญ และมีเทคโนโลยีที...

Responsive image

Metaverse กับ คณะไอทีลาดกระบัง ต่อยอดความรู้โลกเสมือนสู่การศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมสนับสนุนนักศึกษาที่มีความฝันและแพสชันในโลก Metaverse มาทลายกำแพงและอุปสรรคการเรียนรู้ร่วมกัน...

Responsive image

ถอดรหัสวัฒนธรรมองค์กรสู่แนวคิดการทำ Digital Transformation จาก GoPomelo

GoPomelo ได้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมาตั้งแต่ปี 2551 แม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาอยู่เสมอ แต่แนวทางของทางบริษัทที่มีต่อโปรเจกยังคงเหมือนเดิม นั่นคือการมุ่งเน้นที่บุคลากร กระบวน...