การศึกษาไทย ไม่ใช่งานที่ทำคนเดียว สำเร็จเมื่อไรไม่รู้ ปรับ Mindset - ดูภาพใหญ่ - ร่วมมือเป็น Ecosystem | Techsauce

การศึกษาไทย ไม่ใช่งานที่ทำคนเดียว สำเร็จเมื่อไรไม่รู้ ปรับ Mindset - ดูภาพใหญ่ - ร่วมมือเป็น Ecosystem


เรื่องของการศึกษาไทย ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นถกเถียงกันในหลายครั้ง ว่าจะทำอย่างไรที่จะสามารถยกระดับการศึกษาไทยได้ และในวันที่รูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไป จะมีวิธีอย่างไรในการปรับการสอนทั้งใน Online และ Offline เมื่อการพัฒนา EdTech ไม่สามารถทำได้แค่เพียงบางส่วน แล้วจะมีวิธีการพัฒนาอย่างไร ให้มีการร่วมมือในแบบ The Whole Learning Journey

Techsauce พูดคุยกับ คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC เมื่อการศึกษาไทย ไม่ใช่งานที่ทำคนเดียว

Key

  • การเรียนในรูปแบบปัจจุบัน มีการผสมผสาน Online และ Offline มากขึ้น เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ

  • การปรับในด้านการศึกษาสามารถทำได้อย่างไรบ้าง

  • Edtech มีทั้งมิติของ Education และมิติของ Technology ซึ่งแต่ละมิตินั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

  • การพัฒนา EdTech เกิดขึ้นเป็นอย่างมาในช่วง COVID-19 การจะยกระดับ Edtech ของประเทศนั้นต้องทำทั้งระบบ

  • ต้องมอง The Whole Learning Journey จึงจะสามารถพัฒนาการศึกษาได้อย่า สร้าง Ecosystem เพื่อการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ

    ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

Krungsri Tech Day 2023 กรุงศรีเคลื่อนทัพนวัตกรรมสู่โลกการเงินแห่งอนาคต

Krungsri Tech Day 2023 กรุงศรีเคลื่อนทัพนวัตกรรมสู่โลกการเงินแห่งอนาคต ย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและช่วยให้ธุรกิจเติบโตอ...

Responsive image

นวัตกรรม อีกหนึ่งความหวังในการเติบโตของประเทศไทย | Exec Insight EP.73

Techsauce ได้รับโอกาสพิเศษในการพูดคุยกับ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA พูดคุยถึงแนวทางและภารกิจหลักในการผลักดันนวัตกรรม รวมถึงการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายเข้าไปใน...

Responsive image

เชื่อมความคิด ฝังชิปในสมอง Bio-Tech เปลี่ยนโลก

เมื่อเทคโนโลยีกลายเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตมนุษย์ เทคโนโลยีนี้ถูกเรียกว่า “Brain Computer Interface” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเหลือมนุษย์ในการสื่อสาร หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิต...