เรื่องของการศึกษาไทย ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นถกเถียงกันในหลายครั้ง ว่าจะทำอย่างไรที่จะสามารถยกระดับการศึกษาไทยได้ และในวันที่รูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไป จะมีวิธีอย่างไรในการปรับการสอนทั้งใน Online และ Offline เมื่อการพัฒนา EdTech ไม่สามารถทำได้แค่เพียงบางส่วน แล้วจะมีวิธีการพัฒนาอย่างไร ให้มีการร่วมมือในแบบ The Whole Learning Journey

Techsauce พูดคุยกับ คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC เมื่อการศึกษาไทย ไม่ใช่งานที่ทำคนเดียว

Key

  • การเรียนในรูปแบบปัจจุบัน มีการผสมผสาน Online และ Offline มากขึ้น เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ

  • การปรับในด้านการศึกษาสามารถทำได้อย่างไรบ้าง

  • Edtech มีทั้งมิติของ Education และมิติของ Technology ซึ่งแต่ละมิตินั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

  • การพัฒนา EdTech เกิดขึ้นเป็นอย่างมาในช่วง COVID-19 การจะยกระดับ Edtech ของประเทศนั้นต้องทำทั้งระบบ

  • ต้องมอง The Whole Learning Journey จึงจะสามารถพัฒนาการศึกษาได้อย่า สร้าง Ecosystem เพื่อการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ

    ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

RELATED ARTICLE

Responsive image

SEAC ลุยแนวคิด EMPOWER LIVING ส่ง Family Package จัดแผนการเรียน วิชาชีวิต สู่ครอบครัว

SEAC เปิดตัว “Family Package” ครั้งแรกกับแพ็กเกจการเรียน “วิชาชีวิต” ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถเรียนร่วมกันได้ ผสานหลักสูตรของ YourNextU และ YourNextU YOUNG เข้าด้วยกันเพื่อตอบทุกเป...

Responsive image

พาธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตด้วย Outward Mindset พร้อม Unpack กลยุทธ์ความสำเร็จของกลุ่มบริษัท Food Passion

“จะทำอย่างไรให้องค์กรเติบโตเเบบก้าวกระโดดในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้” โจทย์สำคัญที่หลายหน่วยงานพยายามหาวิธีมาอัพเกรด ติดอาวุธให้บุคคลากร...

Responsive image

เจาะ 5 เทรนด์เทคโนโลยี พลิกการเรียนในโลกอนาคต

เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนวิธีที่การสอนและการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนดิจิทัล การเรียนรู้ร่วมกันในโลกออนไลน์ เทคโนโลยี VR และ AI ที่ได้เข้ามามีผลต่อระบบการเรียนการสอนแบบห้องเรี...