แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ Startup เพื่อการไปต่อในอนาคต ควรเป็นอย่างไร ? Strategic Alliance แนวทางร่วมมือกันของธุรกิจเพื่ออนาคตเป็นอย่างไร ? Techsauce คุยกับ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

Key Takeaways

  • การสนับสนุนผู้ประกอบการช่วง COVID-19
  • การให้เงินช่วยเหลือ Startup ที่ได้รับผลกระทบใน 3 ด้าน
  • ผลงาน Thai Fight COVID คืออะไร ?
  • การเตรียมพร้อม เพื่อรับความเสี่ยงในอนาคต
  • การเตรียมพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงในอนาคต
  • โอกาสของความร่วมมือใน Smart City
  • ความร่วมมือของ Startup และ ภาครัฐ
  • Strategic Alliance ร่วมมือกันเพื่ออนาคต

#depaThailand #StrategicAlliance #ThaiFightCOVID


RELATED ARTICLE

Responsive image

โครงการจองสิทธิไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2564 ผ่าน 'กระเป๋าสุขภาพ' (Health Wallet)

ความร่วมมือครั้งใหม่ ให้คนไทยได้รับสิทธิเข้าถึงวัคซีนได้ง่าย ๆ ผ่านการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยความร่วมมือของธนาคารกรุงไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมควบคุมโรค ...

Responsive image

ภารกิจ MISSION X เมื่อ Digital Transformation ต้องเริ่มจากผู้บริหาร

Digital Transformation จะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจาก ‘ผู้บริหาร’ แล้วผู้บริหารจะต้องเริ่มต้นอย่างไร? จึงเกิดเป็นภารกิจ Mission X หลักสูตรของผู้บริหารระดับสูง...

Responsive image

เจาะกลยุทธ์การตลาดแบบ 'Direct To Consumer' ที่แบรนด์ไม่ควรมองข้าม

การจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และการทำการตลาดแบบ Direct To Consumer ถือเป็นกลยุทธ์ที่แบรนด์ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และให้บริการแก่ผู้บริโภคให้ได้อย่า...