ยกระดับและแก้ปัญหาทีมขาย ด้วยระบบ CRM ที่สร้างจากนิสัย Top Sales ด้วย JUBILI by BUILK | Techsauce

ยกระดับและแก้ปัญหาทีมขาย ด้วยระบบ CRM ที่สร้างจากนิสัย Top Sales ด้วย JUBILI by BUILK

ยกระดับและแก้ปัญหาทีมขาย ด้วยระบบ CRM ที่สร้างจากนิสัย Top Sales

เพื่อให้ธุรกิจเติบโต แทบทุกธุรกิจต้องมีการบริหารจัดการทีมขาย ซึ่งต้องพบกับปัญหาในการขายตั้งแต่การบริหารจัดการทีม การพัฒนาคนในทีม การเก็บข้อมูล การรู้จักลูกค้า ไปจนถึงการส่ง Quotation ให้ลูกค้า

ฟังประสบการณ์การนำ Tools มาช่วยทีมขายแก้ปัญหายอดขายตกในธุรกิจสินค้าโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีข้อมูลให้ทีมขายหน้าบ้านไปจนถึงสิ่งที่ผู้บริหารต้องรู้เพื่อแก้ปัญหา จากคุณชานนท์ ภาคภูมิไพศาล บริษัทไทยโพลิเมอร์ ซัพพลาย จำกัด

การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมายกระดับองค์กรเพื่อแก้ปัญหาทีมขายไม่เพียงพอ รวมทั้งการจัดการการขายอย่างเป็นมืออาชีพ กับคุณพีระศิลป์ ตั้งกิจงามวงศ์จากบริษัท ลายวิจิตร จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการธุรกิจบันไดสำเร็จรูป

กับระบบ CRM ที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการจัดการความซับซ้อนในแวดวงการก่อสร้าง ที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งผู้บริหารและ Sales

ตั้งแต่การบันทึกสิ่งที่เซลส์คุยกับลูกค้า ไปจนถึงการแสดงข้อมูลให้ผู้บริหารเห็น ด้วยระบบ CRM บริการทีมขาย ‘JUBILI by BUILK’ ที่เปิดให้ทดลองใช้งานได้ฟรีที่ 'คลิก'
พบกับตัวอย่างของปัญหาจริง การแก้ไขปัญหาจริง และผลลัพธ์จริงของธุรกิจได้ที่ในวิดีโอนี้RELATED ARTICLE

Responsive image

foodpanda for business บริการใหม่ ช่วยองค์กรรักษา Talent เตรียมรับยุค Post-COVID

‘การเก็บรักษาคนเก่งเอาไว้’ เป็นหนึ่งในความท้าทายขององค์กรในช่วงเวลาที่เรียกว่า The Great Resignation (การลาออกครั้งใหญ่) ทำให้องค์กรต้องปรับวิธีการดูแลพนักงานเพื่อการเก็บรักษาคน...

Responsive image

บริษัท 80 ปี วันนี้ไปต่ออย่างไร ? เจาะเส้นทางไทยประกันชีวิตสู่ IPO

หากพูดถึงความเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพและการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ธุรกิจประกันภัยเป็นหนึ่งในวงการที่มีความเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง ในยุค Digital Disruption และโรคระบาด ธุรกิจประกันชี...

Responsive image

Microsoft ต่อยอด Founders Hub เน้นผลักดัน Startup ไทย

จาก Founders Hub ที่เป็นโครงการสำหรับ Startup แล้ว ปัจจุบัน Microsoft ได้ต่อยอดโครงการไปสู่ Founders Program เพื่อสนับสนุน Startup ไทย โดยโครงการ Founders Program นี้ ให้สิทธิปร...