Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN jubili-by-builk

7 ไม้เด็ดเคล็ดวิชาเซลล์ ยอดขายพุ่ง มุ่งเงินล้าน รับปี 2023

“การขาย” เป็นการแข่งขันที่เกิดขึ้นในทุกธุรกิจ แต่ใครจะขายได้หรือไม่ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นมีทักษะ และเทคนิคในการขายสินค้ามากน้อยเพียงใด สิ่งที่จะทำให้เราเอาชนะคู่แข่งได้นั้น...

ยกระดับและแก้ปัญหาทีมขาย ด้วยระบบ CRM ที่สร้างจากนิสัย Top Sales ด้วย JUBILI by BUILK

เพื่อให้ธุรกิจเติบโต แทบทุกธุรกิจต้องมีการบริหารจัดการ Sales หรือทีมขาย ซึ่งต้องพบกับปัญหาในการขายตั้งแต่การบริหารจัดการทีม การพัฒนาคนในทีม การเก็บข้อมูล การรู้จักลูกค้า ไปจนถึงการ...