SDGs Game Fest โครงการการแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม เพื่อความยั่งยืน | Techsauce

SDGs Game Fest โครงการการแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม เพื่อความยั่งยืน

SDGs Game Fest โครงการการแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม จากเป้าหมายของการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด โดยความร่วมมือกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กระทรวงการต่างประเทศ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme - UNDP Thailand) โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และบริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกมขึ้น


เพื่อเป็นการส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องราวการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs โดยใช้เกมเป็นสื่อกลางในการสอดแทรกเรื่องราวความสำคัญของ SDGs ที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์กันได้อย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งในส่วนของผู้สร้างเกม ผู้เล่นเกม และบุคคลทั่วไป

RELATED ARTICLE

Responsive image

ภารกิจ ORion หาโอกาสใหม่ให้ OR อย่างไร ? ทำได้จริงหรือ ?

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน ปฏิเสธไม่ได้ว่า OR เป็นหนึ่งในบริษัทที่เคลื่อนตัวไว และยังมีการเงินลงทุนใน Startup & SMEs ไทยหลายราย จนเกิดเป็นวลีที่ใครก็จำได้ว่า โออาร์ = โอกาส...

Responsive image

เปิดแนวคิดความร่วมมือธุรกิจ GB Prime Pay และ V Ventures

Payment Gateway เป็นเครื่องมือสำคัญในยุคที่ออนไลน์กลายเป็นแกนหลักของธุรกิจต่าง ๆ “GB Prime Pay” และ “V Venture” จะมาผนึกกำลังเสริมแกร่งให้กับธุรกิจออนไลน์ของไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย...

Responsive image

Startup ผู้ถูกปฏิเสธพันครั้ง แต่ได้รับเงินทุนจาก Animoca

“Pitch พันครั้ง แต่เราต้องการ Investor แค่รายเดียว” Saucy Thouhts ในตอนที่ 2 นี้ เราได้พูดคุยกับ ดร.ศิริศิลป์ กองศิลป์ จากบริษัท Perception ซึ่งเป็น Startup ผู้พัฒนา Metaverse ด้าน...