นวัตกรรมช่วยองค์กรให้กฎหมาย PDPA เป็นเรื่องง่ายด้วย T-Reg PDPA Platform | Techsauce

นวัตกรรมช่วยองค์กรให้กฎหมาย PDPA เป็นเรื่องง่ายด้วย T-Reg PDPA Platform


เมื่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มีผลบังคับใช้ไปแล้ว หลายองค์กรอาจจะยังไม่มั่นใจว่าจะต้องปรับระบบขององค์กรอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมาย
.
เมื่อข้อมูลต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ ที่จะทำให้สามารถเติบโต ออกแบบสินค้าที่ตรงใจ ตลอดจนการทำ CRM (Customer Relationship Management) ในองค์กร
.
แต่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย องค์กรต้องทำความเข้าใจกฎหมาย PDPA เพื่อให้สามารถทำตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล การนำไปใช้ การกำหนดสิทธิ์ไปจนถึงการรับมือเมื่อเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหล อีกหนึ่งทางเลือกที่หลายองค์กรใช้คือการนำ PDPA Platform มาเป็นตัวช่วยที่องค์กรจะได้ทั้ง Data Governance และเป็นไปตามกฎหมาย
.
ทำความเข้าใจกฎหมาย PDPA เบื้องต้นและประโยชน์ของ PDPA Platform ต่อธุรกิจได้ในวิดีโอด้านล่าง

RELATED ARTICLE

Responsive image

The Business Opportunity for Open. Connect. Balance. with BCG Investment in Thailand

ประเทศไทยภายใต้แนวคิดเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open. Connect. Balance.) ได้ให้ความสำคัญต่อการผลักดันแนวคิดนี้ ไม่เพียงแต่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการสร้า...

Responsive image

Tech กับธุรกิจ Interior แนวคิดการบริหารใหม่ ที่ต้องสนใจสิ่งแวดล้อมและไม่หวงความ

จากธุรกิจก่อสร้างที่ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความแข็งตัว เปลี่ยนแปลงน้อยและช้า กับโจทย์สำคัญของผู้บริหารเจเนอเรชันที่ 2 ของบริษัท Cre-Ful Interior สู่การเป็น Construction Tech Comp...

Responsive image

ภาพรวมและทิศทางการส่งเสริมการระดมทุนของ Startup ไทย

พบซีรีส์ Techsauce x ก.ล.ต. ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการระดมทุนจาก ก.ล.ต. และตัวแทนจากธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทั้ง...