Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

noppon

noppon-anukunwithaya

[email protected]

Story (1)

เด็กสมัยนี้โชคดีจริงๆ จริงหรือ?

ถ้าสมมติ วันนี้เราเป็นเด็กอายุ 15 ปี เราต้องเจออะไรบ้าง เมื่อเรากำลังอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสิ่งต่างๆมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีที่เหมือนจะทำให้ชีวิตง...