Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Phiroonrak Chaowprom

phiroonrak-chaowprom

Story (1)

24 FIX แพลตฟอร์มออนไลน์ด้านงานซ่อมแซมโดยช่างมืออาชีพให้บริการแบบ End to End Service

กรุงเทพมหานคร นับเป็นธุรกิจใหม่ที่น่าจับตามอง บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ฟิกซ์ จำกัด บริษํทผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่มีพันธกิจหลักในการยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการซ่อมแซมใ...