Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Suppawan

suppawan-sutumrit

[email protected]

Story (1)

เริ่มต้นนำ AI มาใช้ในองค์กรอย่างไร พร้อมทำความรู้จักประเภท Machine Learning

หากเราลองนึกย้อนกลับไปในสมัยเรายังเด็ก  AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นที่รู้จักในรูปแบบของหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรอัตโนมัติที่ดูล้ำยุค ผ่านการตีความจากสื่อภาพย...