Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Techsauce Team

techsauce-team


บทความที่ Published (15532)

Bill Gates ชี้ Cryptocurrency เป็นต้นเหตุของความตาย!

Bill Gates ตอบคำถามผ่าน Reddit ระบุเงินสกุลดิจิทัล หรือ Cryptocurrency ไม่จำเป็นต้องระบุผู้ถือ ทำให้ถูกใช้ในการซื้อยาเสพติด เป็นต้นเหตุโดยตรงในการทำให้คนตาย แต่ผู้ใช้งานบน Reddit ก...

BEM ลงนามความร่วมมือกับ TrueMoney ร่วมพัฒนาการบริการชำระเงินรถไฟฟ้า MRT

จับตาอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของ E-Payment ในไทย เมื่อ BEM (ผู้ให้บริการธุรกิจทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง TrueMoney เพื่อพัฒนาการบริการและการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์...

Tuk Tuk Pass เลิกระดมทุน ICO ผ่านเว็บ TDAX ระบุกฎระเบียบยังไม่ชัดเจน

Tuk Tuk Pass ยกเลิกการระดมทุน ICO ผ่านทางเว็บไซต์ TDAX ระบุกฎระเบียบยังไม่ชัดเจน แต่ยังเปิดระดมทุน ICO ผ่านทางเว็บไซต์ของตัวเองในวันที่ 5 มีนาคมนี้......

Social Media : More than Snacks & Selfies!

We know about the rise in social media and importance in which is plays on our personal lives, yet Marketbuzzz, Thailand’s innovative leader in mobile marketing research, reveals t...

สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS เริ่มนำ Robotic Camera มาใช้ในสตูดิโอข่าวแล้ว

สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS เริ่มใช้ Robotic Camera หรือกล้องหุ่นยนต์ในสตูดิโอแล้ว ระบุการใช้กล้องแบบใหม่จะทำให้การบังคับมุมกล้องนุ่มนวลยิ่งขึ้น โดยปลายปีนี้ผู้ประกาศข่าวของสถานีฯ จะต้อง...