Digital Workplace & Workforce เมื่อบริบทที่หลากหลายคือ หัวใจของพื้นที่ทำงาน | Techsauce

Digital Workplace & Workforce เมื่อบริบทที่หลากหลายคือ หัวใจของพื้นที่ทำงาน

มาตรการ Social Distancing ทำให้หลายธุรกิจทดลองพัฒนาและใช้งาน Digital Workplace มากขึ้น ซึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีคือ การเข้าใจความหลากหลายของคนทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ใน Episode นี้ คุณนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี, Country Managing Director, Accenture in Thailand จะมาร่วมแชร์ความสำเร็จของการสร้าง Digital Workplace ในองค์กรหลากหลายแบบ พร้อมทำความเข้าใจเทรนด์ใหม่ๆ ของ Workforce ที่ทุกองค์กรต้องคิดและลงมือทำ


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เจาะลึกทิศทางประกันภัยในยุคดิจิทัล | Exec Insight EP.74

Techsauce ได้พูดคุยกับ ดร.สุทธิพล อดีตเลขาธิการคปภ. ถึงการปรับตัวของธุรกิจประกันภัยในการนำเทคโนโลยีมาใช้...

Responsive image

นวัตกรรม อีกหนึ่งความหวังในการเติบโตของประเทศไทย | Exec Insight EP.73

Techsauce ได้รับโอกาสพิเศษในการพูดคุยกับ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA พูดคุยถึงแนวทางและภารกิจหลักในการผลักดันนวัตกรรม รวมถึงการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายเข้าไปใน...

Responsive image

ไปรษณีย์ไทย 140 ปี สู้สมรภูมิโลจิสติกส์อย่างไร ?

จากบริษัทที่เริ่มต้นจากการสื่อสารเมื่อ 140 ปีก่อน สู่บริษัทโลจิสติกส์ และเตรียมต่อยอดสู่ Tech Company ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาล ไปรษณีย์ไทย สู้ศึกโลจิสติกส์อย่างไร สงครามราคาจะ...