Resilience และ Sustainable กลยุทธ์ของกรุงศรี ในวันที่โลกการเงินเปลี่ยน | Techsauce

Resilience และ Sustainable กลยุทธ์ของกรุงศรี ในวันที่โลกการเงินเปลี่ยน


การปรับแผนกลยุทธ์เมื่อต้องเจอกับวิกฤติ COVID-19 มีแนวทางอย่างไร ? เรียนรู้เรื่องการพัฒนาคนด้วยความร่วมมือกับ MUFG ด้วย Sharing best practice และ Sustainability ในนิยามของธนาคารกรุงศรี Techsauce พูดคุยกับ คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

  • ทิศทางการปรับแผนกลยุทธ์ เพื่อการขับเคลื่อน ธนาคารในอนาคต
  • พัฒนาคนระหว่าง ‘ธนาคารกรุงศรี’ และ ‘MUFG’ ด้วยการ Sharing best practice 
  • ทำ Digital Transformation จากความต้องการของลูกค้า
  • Sustainability ในนิยามของธนาคารกรุงศรี

    ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เจาะลึกทิศทางประกันภัยในยุคดิจิทัล | Exec Insight EP.74

Techsauce ได้พูดคุยกับ ดร.สุทธิพล อดีตเลขาธิการคปภ. ถึงการปรับตัวของธุรกิจประกันภัยในการนำเทคโนโลยีมาใช้...

Responsive image

นวัตกรรม อีกหนึ่งความหวังในการเติบโตของประเทศไทย | Exec Insight EP.73

Techsauce ได้รับโอกาสพิเศษในการพูดคุยกับ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA พูดคุยถึงแนวทางและภารกิจหลักในการผลักดันนวัตกรรม รวมถึงการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายเข้าไปใน...

Responsive image

ไปรษณีย์ไทย 140 ปี สู้สมรภูมิโลจิสติกส์อย่างไร ?

จากบริษัทที่เริ่มต้นจากการสื่อสารเมื่อ 140 ปีก่อน สู่บริษัทโลจิสติกส์ และเตรียมต่อยอดสู่ Tech Company ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาล ไปรษณีย์ไทย สู้ศึกโลจิสติกส์อย่างไร สงครามราคาจะ...