Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN METAVERSE

AI, Blockchain และ XR จะทำงานร่วมกันอย่างไรในโลก Metaverse ?

Metaverse ถือเป็นการรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน ทำให้เกิดประสบการณ์ระหว่างแบรนด์กับ ลูกค้าที่สามารถเกิดการโต้ตอบกันได้ แล้วการรวมกันของ blockchain กับ AI, VR และ AR นั้นนั้นจะทำงานร่วมกันได้อย่างไรในโลก Metaverse

Meta เปิดตัว Project CAIRaoke พัฒนา AI Assistant ช่วยเหลือผู้ใช้ในโลก Metaverse

Meta เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา AI Assistants โดยใช้ชื่อว่า ‘Project CAIRaoke’ ซึ่งเป็นความพยายามของ Meta ในการพัฒนาระบบช่วยเหลือของแว่น AR และ VR ให้เข้าใจคำสั่งได...

BuzzAR สตาร์ทอัพ Metaverse รายแรกของอาเซียน ที่บริหารโดยผู้หญิง ระดมทุนก้อนแรก 3.8 ล้านเหรียญ มุ่งสร้างโลกเสมือนที่โอบรับความหลากหลาย

BuzzAR บริษัทสตาร์ทอัพ Metaverse รายแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่บริหารโดยผู้หญิง ระดมทุนก้อนแรก 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มุ่งสร้างโลกเสมือนที่โอบรับความหลากหลาย ด้วยโปรเจคท์วิดีโอเ...

5 ปัจจัยที่ธุรกิจต้องอ่าน ถ้าจะเข้าสู่ Metaverse สรุปรายงานจาก J.P. Morgan

ธุรกิจจะเข้าสู่ Metaverse ได้อย่างไร อ่าน 5 ปัจจัยที่ธุรกิจจะต้องคำนึงถึง หากจะเข้าสู่ Metaverse โดยเป็นการสรุปรายงานจาก J.P. Morgan...

Meta Med ผนึกกำลัง โรงพยาบาลสินแพทย์ และ Metaverse Thailand เปิดตัวศูนย์การแพทย์ทางเลือกใหม่แห่งแรกในประเทศไทย บนโลกเสมือนจริง

Meta Med ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เมตาเวิล์ด จํากัด เดินหน้าปฏิวัติวงการแพทย์ก้าวสู่การให้บริการรูปแบบใหม่บนพื้นที่เมตาเวิร์ส ผนึกกำลัง โรงพยาบาลสินแพทย์ และ Metaverse Thailand...

Gartner คาด อีกสี่ปีข้างหน้า ผู้คน 25% จะใช้เวลาใน Metaverse อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง

Gartner INC คาดการณ์ภายในปี พ.ศ. 2569 ผู้คนราว 25% ทั่วโลกจะใช้เวลาอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมงไปกับการทำงาน ช้อปปิ้ง เรียนรู้ เข้าสังคมและ/หรือความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ ในโลก Metaverse...